2014. évi Pro Progressio Innovációs Díj 2015.05.18.

Pályázati felhívás a 2014. évi Pro Progressio Innovációs Díj elnyerésére

 A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány a hazai vállalatok adományai révén kiemelten támogatja a tehetséggondozást és az innovációs tevékenységet.

Az alapítvány kuratóriuma 2011-ben, az Egyetem vezetőségének egyetértésével, alapította meg az évente egyszer kiadható Pro Progressio Innovációs Díjat.  A BME legjelentősebb innovációs teljesítményeinek elismerésére  szóló pályázatot negyedik alkalommal hirdetjük meg a BME rektorával közösen.

 

A 2014. évi Pro Progressio Innovációs Díj elismerésre BME oktatók, kutatók vagy oktatói, kutatói csoportok, teamek pályázhatnak.

A kiadható díjak száma: maximum 2 (1-1 millió Ft támogatási összeggel)

 

Pályázni olyan 2010-2014-ben született kutatásfejlesztési, ill. innovációs eredménnyel – új termék és/vagy szolgáltatás, új eljárás – lehet, amelynek alkalmazásba vétele megtörtént , gazdasági hasznot hozott vagy hasznosítása nagyon előrehaladott állapotban van.

 

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

 • Maximum 3 oldalas összefoglaló (mellékletek nélkül)
  • a kutatás-fejlesztési tevékenység során elért eredményekről,
  • a  K+F tevékenység hasznosítása, alkalmazása révén elért gazdasági eredményekről

 

 • Nyilatkozatok
  • a pályázatban foglalt információk hitelességéről,
  • a szellemi tulajdont érintő jogokról és azok státuszáról (pl. szabadalommal védett, átadott, hasznosított stb.) valamennyi érintett beleegyezéséről
  •  a munkahelyi vezető (általában tanszékvezető, intézet igazgató) támogatásáról.

 

A pályázatok értékelése:

  • újszerűség, kreativitás (40%)
  • a hasznosítás során elért vagy a közeljövőben elérhető gazdasági eredmény és társadalmi haszon (60%)

alapján történik.

.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 18.

A pályázatot az alapítvány titkárságára kell eljuttatni elektronikus formában és 1 nyomtatott példányban.

Cím: 1111 Budapest, Egry József utca 18. V1 épület C szárny, galéria 3. szoba

e-mail:pro2@mail.bme.hu, telefon: 463 1595, 463 12 58

 

A díjakról – a felkért szakértői  bizottság előzetes véleménye alapján  az Alapítvány kuratóriuma dönt.

A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

 

Budapest, 2015. március 16.

 

Dr. Pakucs János s.k.                                                                         Dr. Péceli Gábor s.k.

a kuratórium elnöke                                                                                    rektor