A BME legjelentősebb tudományos közleménye – 2017.02.01

A 2012-2016 és a 2016 év tudományos közleményeivel lehet pályázni

„A BME 2016. évi legjelentősebb tudományos közleménye” és „A BME legkiválóbb tudományos közleménye 2012-2016” cím elnyerésére

A Pro Progressio alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pályázatot hirdet két kategóriában a BME oktatói, kutatói, hallgatói részére.

A pályázat célja egyrészt a legelismertebb tudományos folyóiratokban való publikálás ösztönzése, ezáltal kiváló kutatóink elismerése, másrészt áttételesen az egyetemi rangsorokban – kiemelten a Shanghai-listán –  jobb helyezés elérése.

Pályázatot benyújtani azzal a cikkel lehet, amelyben a BME-vel közalkalmazotti vagy hallgatói jogviszonyban levő oktatók-kutatók, hallgatók részesedése minimum 25%.

A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg:

 

  • A „BME 2016. évi legjelentősebb tudományos közleménye” cím elnyerése, melyre a Science vagy Nature folyóiratokban 2016. évben megjelent vagy elfogadott közleménnyel lehet pályázni
  • A „BME legkiválóbb tudományos közleménye 2012-2016 cím elnyerése”, melyre a Web of Science –ben található legtöbb független hivatkozást elérő cikkel lehet pályázni

 

Az első kategóriában várhatóan kettő, a másodikban egy díjat kívánunk kiosztani. A döntést az Alapítvány kibővített Kuratóriuma hozza, amely fenntartja a jogot arra is, hogy valamely kategóriában ne adjon ki díjat, vagy a díjak között átcsoportosítást hajtson végre.

A díjak ösztöndíj formájában (3 db. 500.000  Ft) kerülnek kifizetésre, az ösztöndíjakra rendelkezésre álló keret 1,5 millió Ft.

A kuratórium egy karról legfeljebb 1 díjat ítél oda.

Ha több kvalifikált cikk van, mint a lehetséges díjak száma, a döntésben fontos szempont a cikk szerzői között a BME részvételi aránya, a független hivatkozások száma, továbbá az adott folyóirat impact factor értéke.

 

A pályázatokat 2017. február 1-ig a pályázó szerző(k) és a cikk elérhetőségi adataival kell benyújtani elektronikusan a ppai@mail.bme.hu  e-mail címen.  A pályázatnak az első kategóriában tartalmaznia kell a cikk másolatát, illetve az elfogadó nyilatkozatot, a második kategóriában a cikk összes, WoS-ban azonosítható független SCI hivatkozását, továbbá a szerző nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban írtak megfelelnek a valóságnak.

 

További kérdések:  

  • szakmai területen:   Kollár László   tud. rektorhelyettes,  lkollar@eik.bme.hu
  • technikai kérdésekben:  Dallos Györgyi  ügyv. ig. dallos@mail.bme.hu

 

Budapest, 2016. szeptember 20.

 

Józsa János s.k  rektor Pakucs János s.k. kur. elnök