Alapítvány támogatási köre

Egyetemi kultúra és hagyományőrzés támogatása
Saját forrásaiból az alapítvány egyetemi közfeladatok megvalósítására, a kulturális és
a közéletet segítõ célokra is áldoz. Kiadványokat, konferenciákat, rendezvényeket támogat. Az intézmény tradícióit ápoló vagy éppenséggel az egyetem múltjához – és jelenéhez – méltó környezet megteremtését szolgáló pályázataival  ahhoz szeretne hozzájárulni, hogy a hagyományok és a legújabb vívmányok közösen szolgálják az egyetemi identitástudatot. Ezért is támogatta az alapítvány  többek között a Műegyetem  régi campusát bemutató falinaptárak elkészítését (2005, 2007), vagy a “Műegyetemtõl a világhírig”, ill. a “Műegyetemtõl a sport élvonaláig” c. albumokat.

József nádor szobor
József nádor, az egyetem egykori névadójának szobra eredetileg az aulában állt, ünnepélyes felavatására 1912-ben került sor. A szobor a II. világháború idején eltûnt, s csak 1997-ben került elõ.
A szobrot az alapítvány támogatásával sikerült restaurálni, és 1999. március 1-én a Habsburg család tagjainak jelenlétében került új helyére, a Díszterem bejáratához.

A központi épület elõtt állt 4 szobor visszaállítása
Az épület 1909-ben történt átadásakor a bejárat elõtt Senyei Károly szobrászmûvésznek a technikai tudományokat jelképezõ szobrai kaptak helyet, melyek a 2. világháború során teljesen megsemmisültek. A szobrok eredeti formában történõ visszaállítása korabeli fényképek alapján a Mûegyetem 225 éves évfordulója alkalmából történik a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem közremûködésével és az AUDI, MVM, Paksi Atomerõmû , Siemens támogatásával.

Gábor Dénes hologram
A Pro Progressio és a Novofer Alapítvány támogatásával készült el az egyetem egykori tanítványa, a Nobel-díjas Gábor Dénes hologram portréja az egyetemkertben álló mellszobor alapján. A felavatására 2005-ben került sor a BME Informatikai épületében.

Könyvek, kiadványok, CD
Az alapítvány évek óta aktívan részt vesz fontos mûszaki, tudományos ismeretterjesztõ és mûegyetemi hagyományõrzõ kiadványok megjelenésében. Az „E-világi beszélgetések” címû, 2003-ban megjelentetett kötetben élvonalbeli tudósok és közéleti személyiségek osztják meg fontos gondolataikat egymással és az olvasóval az „e-kultúráról”, az „elektronikus társadalom” elõtt álló új tudományos, erkölcsi és egyéb kihívásokról. Ugyancsak az alapítvány támogatásával született meg az a komolyzenei CD, amelyen a Mûegyetemi Szimfonikus Zenekar és Mûegyetemi Kórus felvételei hallhatóak, ill. az “Egyetemtörténeti Füzetek” sorozatban a Mûegyetemi Zenekar története jelent meg.

Énekkar
A Mûegyetemi Kórus az egyetemi ünnepségek, díjátadások rendszeres szereplõje.
A nagy hagyományú énekkar könnyed, ámde méltóságteljes ruházatának elkészítését az alapítvány támogatása tette lehetõvé.

Koncert
A nagy múltú Mûegyetemi Zenekar 2004. januárjában a Zeneakadémián adott emlékezetes koncertet. Az alapítvány azóta is rendszeresen támogatja a több mint 100 éves zenekar kiemelt koncertjeit, köztük a Zeneakadémián és a Mûvészetek Palotájában adott koncerteket. 

Versenyek, konferencia-részvétel
A hallgatók nemzetközi tudományos szereplését akarja segíteni az alapítvány azokkal az egyedi elbírálású támogatásokkal, amelyeket versenyeken, illetve külföldi konferencián részt vevõ diákoknak ítél oda minden évben. Ezek közül kiemelkedik a nemzetközi matematika versenyen résztvevõ hallgatók támogatása.

Építészeti pályázat, K-épület
Az alapítvány kiemelt feladatának tekinti az egyetem Központi épülete rekonstrukciójának elõsegítését. Az alapítvány támogatásával elkészült a Központi épület közösségi terei arculati koncepciója, hogy a 100 esztendõs K-épület méltóságteljes elõcsarnoka, aulája és a hozzájuk kapcsolódó földszinti terek, valamint a díszterem ismét régi fényükben,
de új funkciókkal gazdagodva tükrözzék az egyetemi élet e legfontosabb helyszíneinek régi-új arculatát.