Alulaktuált mechanikai rendszerek szabályozási módszereinek kidolgozása

Alulaktuált mechanikai rendszerek dinamikájának vizsgálata képezi a kutatási terv alapját. Elsősorban energia alapú szabalyozási stratégiák kidolgozásával továbbá ezek stabilitásának vizsgálatával fogok foglalkozni. Célom, hogy a kidolgozott elméleti eredményeket kísérletekkel validáljuk. A kísérletek kidolgozása a terv szerint TDK munkát végző hallgatók segítségével lesz kivitelezve, melyek az algoritmusok egyszerű alulaktuált rendszereken (Acrobot, Segway-el analóg inverz inga) való implementálását jelentik. Az alulaktuált rendszerek esetére kifejlesztett szabályozási módszerek várhatóan használlhatóak flexibilitással rendelkező berendezések esetében is és mivel a gépjárművek is a felfüggesztésből eredően rendelkeznek flexibilitással, így remélhetően a kutatással elért eredmények használhatóak lesznek a gépjárművek közlekedési biztonságának növelésében is.
 
 
Bencsik László, tudományos segédmunkatárs, MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája kutatócsoport, bencsik@mm.bme.hu
2014.03.17.