AquaConcorde hallgatói ösztöndíj pályázat 2010.12.31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

A Pro Progressio Alapítvány az AquaConcorde Kft. És a Cyclolab támogatásával pályázatot hirdet a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar doktoráns hallgatói részére, hallgatói ösztöndíj elnyerésére. 
1./ Kutatási téma: Mikroszennyező-anyagok környezettoxikológiai tesztelése és környezetmendzsmentje: módszerfejlesztése, alkalmazások, döntéstámogatás 
2./ Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

  • Tanulmányi eredmény: legalább 4-es diploma
  • TDK dolgozat: saját kutatómunka.
  • Nyelvtudás: angol közép vagy felső
  • Egyéb: mikrobiológiai és ökotoxikológiai gyakorlat

 3./ Az ösztöndíj: 20 hónapra szól, összege: 95 000 Ft/hó…1.. fő részére adható. 4./ A pályázat tartalma:

  • Szakmai önéletrajz
  • A legutóbbi két félév tanulmányi eredménye
  • Az eddig folytatott kutatómunka:
  • Témavezető javaslata

 5./ A pályázat beadásának határideje: 2010. december 31.
A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K.ép. I.em. 62., Tel: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni. 
6./ Pályázat értékelése: szakmai bizottság javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.   Budapest,2010.december1.                                                                                                                                                                                                                                           Dr. Pakucs János sk.       kuratóriumi elnök