AUDI HUNGARIA oktatói ösztöndíj 2008.09.30

Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. célja, hogy elismerje a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem azon oktatóinak munkáját, akik jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a BME hallgatói bekapcsolódjanak az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. tevékenységébe, illetve számottevő mértékben segíti a BME és az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. közös kutatási tevékenységeit.  Erre tekintettel, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. támogatásával, a Pro Progressió Alapítvány az alábbi
PÁLYÁZATOT
hirdeti meg, az
AUDI HUNGARIA oktatói ösztöndíj elnyerésére
 
Az AUDI HUNGARIA oktatói ösztöndíjra a BME azon munkatársainak pályázatait várjuk,
– akiknek legalább PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatuk van
– meglévő ipari kapcsolatuk van az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. –vel
– az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. tevékenységi köreiben szereplő kutatási és oktatási tevékenységet folytatnak
– Rendszeres és jelentős diploma – és TDK konzulensi tevékenységet folytatnak.
1./ Az ösztöndíj:
Az ösztöndíj tizenkét hónapra, 2008. szeptember 01-től 2009. augusztus 31-ig szól, összege havi 120.000 Ft. Az ösztöndíjat a 2008/09-es évben 1 fő nyerheti el.
A Pro Progressio Alapítvány AUDI HUNGARIA ösztöndíjával azon oktatók munkáját szeretné támogatni, akik az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. által elért fejlesztések, korszerű technikák és módszerek bemutatásában az oktatók és a hallgatók számára jelentős szerepet vállalnak, és ezáltal és erre építve elősegítik a megfelelő színvonalú előképzettséggel rendelkező hallgatók bekapcsolását az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél folyó fejlesztési és kutatási munkákba. Az ösztöndíj továbbá elősegíteni hivatott a BME által végzett kutatások és eredmények bemutatását az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. számára, ezzel elősegítve a közös fejlesztések és kutatások kialakulását.
2./ Az ösztöndíj pályázat:
2.1. A pályázat tartalma
A pályázatoknak tartalmaznia kell
– a pályázó Szakmai önéletrajzát, különös tekintettel a pályázó kutatási tevékenységére
– a pályázó által oktatott tantárgyakat, évente oktatott hallgatók számát
–  TDK illetve a diplomakonzulensi tevékenységek éves számát
– a pályázó és az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. közötti múltbéli és folyamatban lévő együttműködési formák rövid leírását
2.2. A pályázat elbírálása
A benyújtott pályázatot a Pro Progressio Alapítvány kuratóriuma által felkért bírálók értékelik az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. javaslata alapján. Az eredményről a pályázókat az alapítvány 2008. október 15-ig értesíti.
3./ A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat beadásának határideje: 2008. szeptember 30.
A pályázatokat a PRO PROGRESSIO Alapítvány irodájába (1111 Budapest, Műegyetem rkp 3. K I.61.sz., Tel: 463 1258, E-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni. Ugyanitt lehet tájékoztatást kérni a pályázattal kapcsolatos kérdésekben is.
A pályázatokat két nyelven, magyarul és németül kell benyújtani
Egyéb feltételek
A pályázat elbírálása során hozott döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
Az alapítvány kuratóriuma az ösztöndíj-támogatás folyósítását felfüggesztheti, ha a kedvezményezett a pályázatban meghatározott követelményeknek nem tesz eleget vagy a támogatásra méltatlanná válik.
Budapest, 2008. szeptember 23.
 
 
Dr. Pakucs János sk.
a kuratórium elnöke