AUDI HUNGARIA professzori ösztöndíj 2007.07.20

Pro Progressio Alapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. célja, hogy elismerje a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem azon professzorainak munkáját, akik jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a BME hallgatói bekapcsolódjanak az  AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. tevékenységébe, illetve számottevő mértékben segíti a BME és az AHM közös kutatási tevékenységeit. Erre tekintettel, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. támogatásával, a Pro Progressio Alapítvány az alábbi

PÁLYÁZATOT
hirdeti meg, az
AUDI HUNGARIA professzori ösztöndíj elnyerésére

 
Az Audi Hungaria professzori ösztöndíjra  a BME azon munkatársainak pályázatait várjuk,

– akiknek legalább PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatuk van
– meglévő ipari kapcsolatuk van az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. –vel
– az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. tevékenységi köreiben szereplő kutatási és oktatási tevékenységet folytatnak
– rendszeres és jelentős diploma – és TDK konzulensi tevékenységet folytatnak.

1./ Az ösztöndíj:

Az ösztöndíj tizenkét hónapra, 2007. szeptember 1. -től 2008. augusztus 31 -ig szól, összege havi 120.000 Ft. Az ösztöndíjat a 2007/08-as évben 2 fő nyerheti el.

A Pro Progressio Alapítvány Audi Hungaria ösztöndíjával azon professzorok munkláját szeretné támogatni, akik az Audi Hungaria által elért fejlesztések, korszerű technikák és módszerek bemutatásában az oktatók és a hallgatók számára jelentős szerepet vállalnak, és ezáltal és erre építve elősegítik a megfelelő színvonalú előképzettséggel rendelkező hallgatók bekapcsolását az Audi Hungariánál folyó fejlesztési és kutatási munkákba. Az ösztöndíj továbbá elősegíteni hivatott a BME által végzett kutatások és eredmények bemutatását az Audi Hungaria számára, ezzel elősegítve a közös fejlesztések és kutatások kialakulását.

2./ Az ösztöndíj pályázat:

2.1. A pályázat tartalma

A pályázatoknak tartalmaznia kell
– a pályázó professzor szakmai önéletrajzát, különös tekintettel a pályázó kutatási tevékenységére
– a pályázó által oktatott tantárgyakat, évente oktatott hallgatók számát
–  TDK,  illetve a diplomakonzulensi tevékenységek éves számát
– a pályázó és az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. közötti múltbéli és folyamatban lévő együttműködési formák rövid leírását
2.2. A pályázat elbírálása

A benyújott pályázatot a Pro Progressio Alapítvány kuratóriuma bírálja el, az Audi Hungaria Motor Kft. javaslata alapján. Az eredményről a pályázókat az alapítvány 2007. szeptember 3-ig értesíti. 

3./ A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat beadásának határideje: 2007. július 20.

A pályázatokat a PRO PROGRESSIO Alapítvány irodájába (1111 Budapest, Műegyetem rkp 3. K I.62.sz., Tel: 463 1258, E-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni. Ugyanitt lehet tájékoztatást kérni a pályázattal kapcsolatos kérdésekben is.

A pályázatokat két nyelven, magyarul és németül kell benyújtani.

Egyéb feltételek
A pályázat elbírálása során hozott döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

Az alapítvány kuratóriuma az ösztöndíj-támogatás folyósítását felfüggesztheti, ha a kedvezményezett a pályázatban meghatározott követelményeknek nem tesz eleget vagy a támogatásra méltatlanná válik.

Budapest, 2007. június 20. 
 

Dr. Pakucs János sk.
a kuratórium elnöke