Az aperturaantennák és méréstechnikájuk

A vezetékmentes hírközlés, távközlés és távmérés egyik fontos antennatípusai az apertura antennák, melyek alapelve az optikai reflektorokhoz 
hasonlóan az aperturán kilépő síkhullám gerjesztés. A tanulmány rendszerezi, analizálja a négyszög és kör keresztmetszetű aperurák főbb 
jellemzőit, részletesen foglalkozunk az iránydiagrammal, melléknyaláb szinttel, nyereséggel és a különböző fázishibákkal. A forgásparaboloid 
reflektoros apertura antennára megvizsgáljuk az antenna geometriai viszonyait.
A tanulmány záró részében összefoglaljuk az antennák nyereségének méréstechnikáját és röviden bemutatjuk az antennák mérésére alkalmas 
antenna mérőszobát.
 
 
Nagy Lajos
Lénárt Ferenc
Bajusz Sándor
Pető Tamás