BME Tudományos közlemény pályázat 2018.02.01

A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „A BME 2017. évi legjelentősebb tudományos közleménye” és „A BME legkiválóbb tudományos közleménye 2013-2017” cím elnyerésére

A Pro Progressio alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pályázatot hirdet két kategóriában a BME oktatói, kutatói, hallgatói részére.

A pályázat célja egyrészt a legelismertebb tudományos folyóiratokban való publikálás ösztönzése, ezáltal kiváló kutatóink elismerése, másrészt áttételesen az egyetemi rangsorokban – kiemelten a Shanghai-listán –  jobb helyezés elérése.

Pályázatot benyújtani azzal a cikkel lehet, amelyben a BME-vel közalkalmazotti vagy hallgatói jogviszonyban levő oktatók-kutatók, hallgatók részesedése minimum 25%. A közlemény BME-es társzerzői egyben társpályázók is.

A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg:

  • A „BME 2017. évi legjelentősebb tudományos közleménye” cím elnyerése, melyre a Science vagy Nature folyóiratokban 2017. évben megjelent vagy elfogadott közleménnyel lehet pályázni
  • A „BME legkiválóbb tudományos közleménye 2013-2017 cím elnyerése”, melyre a Web of Scienceben található legtöbb független hivatkozást[1] elérő cikkel lehet pályázni

Az első kategóriában várhatóan kettő, a másodikban egy díjat kívánunk kiosztani. A döntést az Alapítvány kibővített Kuratóriuma hozza, amely fenntartja a jogot arra is, hogy valamely kategóriában ne adjon ki díjat, vagy a díjak között átcsoportosítást hajtson végre.

A díjak ösztöndíj formájában (3 db. 500.000  Ft) kerülnek kifizetésre, az ösztöndíjakra rendelkezésre álló keret 1,5 millió Ft. Az ösztöndíj összege a BME-es társzerzők között a pályázatban az általuk megadott arányban kerül szétosztásra.

Egy kategóriában egy karról legfeljebb egy díjazott lehet.

Ha több kvalifikált cikk van, mint a lehetséges díjak száma, a döntésben fontos szempont a cikk szerzői között a BME részvételi aránya, a független hivatkozások száma, továbbá az adott folyóirat impakt faktor értéke.

 

Benyújtás: 2018. február 1-ig elektronikusan a ppai@mail.bme.hu és ember.ibolya@mail.bme.hu e-mail címen.

Benyújtandó dokumentumok:

Kötelező mellékletek:

  • BME társszerzők hozzájárulása a pályázat beadásához és a pályázatban foglalt feltételek tudomásulvételéről (mindkét pályázattípus esetén)
  • cikk másolata vagy befogadó nyilatkozat ((1) típusú pályázat esetén)
  • független hivatkozások listája WoS alapján ((2) típusú pályázat esetén)

Pályázó feladata: A társszerzők tájékoztatása a pályázat benyújtásáról.

További kérdések:

  • szakmai területen: Stépán Gábor elnök, BME Tudományos Tanács, stepan@mm.bme.hu
  • technikai kérdésekben:  Dallos Györgyi  ügyvezető ig., Pro Progressio Alapítvány, dallos@mail.bme.hu

A díjak átadására ünnepélyes keretek közt kerül sor.

Budapest, 2017. december 11.

Józsa János Pakucs János
BME rektor Pro Progressio Alapítvány

kuratóriumi elnök

 

 

[1] Egy hivatkozás függetlennek tekintett, ha az idézett és az idéző mű szerzői között nincs azonos személy.