Brassai S. Gimnázium: Miért legyek mérnök? (beszámoló)

Intézményünk 2014. októberében vehette át a Pro Progressio Alapítvány megtisztelő díját.Pályázatunkban célul tűztük ki, hogy a 2014/15. tanévben olyan programsorozatot tervezünk
és valósítunk meg, amellyel a középiskolai diákokhoz közelebb visszük a matematikát, a
természettudományos és a műszaki jellegű tárgyakat.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a pályázati anyagban foglaltakat a kuratórium
megvalósításra érdemesnek tartotta, és azt 350 000 Ft anyagi támogatásban részesítette.
A programsorozat első eleme a Miért legyek mérnök? c. rendezvényünk volt, amelyen Kiss
István docens úr, a BME Villamos Energetika Tanszék tanszékvezető tanárán és egyik
hallgatóján kívül a Jabil Circuit Hungary Kft. és a NI Hungary képviseletében mérnökök
tartottak előadást arról, hogy milyen kihívásokkal kerülhetnek szembe a BME-n
továbbtanulók, majd a mérnöki pályára kerülők. A diákok nagy érdeklődéssel vettek részt a
rendezvénnyel, és figyelemmel hallgatták a beszámolókat.

A beszámoló letölthető innen (PDF)