Chinoin Zrt. hallgatói ösztöndíj pályázat 2012.11.30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pro Progressio Alapítvány  pályázatot hirdet A Chinoin Zrt. által nyújtott támogatásra  a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar hallgatói részére, hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

1./ Kutatási téma: a tudományos diákköri tevékenység keretein belül kifejtett kutató-fejlesztő munka

2./ Az ösztöndíj elnyerésének feltételei: kiemelkedő TDK-tevékenység

3./ Az ösztöndíj: 1 hónapra szól,
összege: 50 000 Ft/hó 1 fő részére adható.

4./ A pályázat tartalma:
• Szakmai önéletrajz
• A legutóbbi két félév tanulmányi eredménye
• Az eddig folytatott TDK-munka leírása
• A kari Tudományos Diákköri Bizottság elnökének javaslata

5./ A pályázat beadásának határideje: 2012. november 30.
A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Egry József u.18. V1 ép.V. em.525., Tel: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni.

6./ Pályázat értékelése: a BME VBK Tudományos Diákköri Bizottságának javaslata alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.

Budapest, 2012. november. 19.

Dr. Pakucs János sk.
kuratóriumi elnök