Csibi Sándor hallgatói és doktorandusz pályázat 2015.06.30

CSIBI SÁNDOR ÖSZTÖNDÍJ DOKTORANDUSZOKNAK ÉS HALLGATÓKNAK

Csiby Éva a Pro Progressio Alapítványon keresztül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnika Tanszékével (BME VIK HT) együttműködve megalapította a Csibi Sándor Ösztöndíjat olyan kiemelkedő hallgatói teljesítmények honorálására, melyek a néhai kiváló professzor, Csibi Sándor által művelt alábbi szakterületeken születtek:

 • Hírközléselmélet,
  • Információelmélet,
  • Kódoláselmélet. 

A Csibi Sándor Ösztöndíj a BME azon aktív, BSc, MSc vagy PhD tanulmányokat folytató hallgatóinak ítélhető oda, akik az adott évben kiemelkedő kutatási vagy szakmai eredményeket értek el a fent említett szakterületeken, valamint a fenti témákban más egyetemeken elért kiváló teljesítményű hallgatóknak is odaítélhető kivételes esetben. Az Ösztöndíjat évente egy alkalommal ítélik oda egy személynek. Az ösztöndíj összege 1 millió Ft. Az ösztöndíjakat első alkalommal 2010-ben adták ki.

 1. A pályázat feltételei

A pályázathoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges pdf formátumban:

 • A pályázat által megadott szakterületeken elért kutatási eredmények ismertetése (max. 2 oldalon),
 • A pályázó eddigi szakmai és tudományos tevékenységének a dokumentálása (TDK eredmények, publikációk, szakmai eredmények listája),
 • A pályázó legfontosabb publikációinak a jegyzéke,
 • A legfontosabb, folyóiratban vagy konferencia kiadványban megjelent cikk(ek) másolata,
 • A pályázó rövid szakmai életrajza, benne a pályázó jövőbeli terveivel (max. 1 oldalon).

 

A pályázatot a kuratórium elnöke által felkért bizottság értékeli ki az alapító egyetértésével.

A pályázatokat a csibis.mem@gmail.com  e-mail címre kell eljuttatni legkésőbb 2015 június 30-ig. 

Az ösztöndíjak átadására a BME őszi alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor. 

 1. Egyéb feltételek
 • A Csibi Sándor Ösztöndíjat a bizottság részben szubjektív szempontok figyelembevételével hozza, odaítélése jogilag nem támadható.
 • A Csibi Sándor Ösztöndíj kedvezményezettjei vállalják, hogy Csibi Sándor professzor munkásságát, értékrendjét megismerik.
 • A Csibi Sándor Ösztöndíj kedvezményezettjei vállalják, hogy tömegkommunikációs, vagy szakmai fórumon való megjelenésnél, fellépésnél megjelölik, illetve kihangsúlyozzák, hogy munkájukat a Csibi Sándor Ösztöndíj támogatta.

Budapest, 2015. március 9.

Dr. Pakucs János

kuratóriumi elnök