Csibi Sándor ösztöndíj pályázat 2011.05.31.

 A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása

CSIBI SÁNDOR ÖSZTÖNDÍJ DOKTORANDUSZOKNAK ÉS HALLGATÓKNAK2011.

1. Bevezetés
Csiby Éva a  Pro Progressio Alapítványon keresztül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnika Tanszékével (BME VIK HT) együttműködve megalapította a Csibi Sándor Ösztöndíjat olyan kiemelkedő hallgatói teljesítmények honorálására, melyek a néhai kiváló professzor, Csibi Sándor által művelt alábbi szakterületeken születtek: 
·         Hírközléselmélet,
·         Információelmélet,
·         Kódoláselmélet. 
A Csibi Sándor Ösztöndíj a BME azon aktív, BSc, MSc vagy PhD tanulmányokat folytató hallgatóinak ítélhető oda, akik az adott évben kiemelkedő kutatási vagy szakmai eredményeket értek el a fent említett szakterületeken.
Az Ösztöndíjat évente egy alkalommal ítélik oda egy személynek.
Az ösztöndíj összege 1 millió Ft.
Az ösztöndíjakat első alkalommal 2010-ben adták ki. 

2. A pályázat feltételeiA pályázathoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges pdf formátumban:
·         A pályázat által megadott szakterületeken elért kutatási eredmények ismertetése (max. 2 oldalon),
·         A pályázó eddigi szakmai és tudományos tevékenységének a dokumentálása (TDK eredmények, publikációk, szakmai eredmények listája),
·         A pályázó legfontosabb publikációinak a jegyzéke,
·         A legfontosabb, folyóiratban vagy konferencia kiadványban megjelent cikk(ek) másolata,
·         A pályázó rövid szakmai életrajza, benne a pályázó jövőbeli terveivel (max. 1 oldalon). 

A pályázatot a kuratórium elnöke által felkért bizottság értékeli ki az alapító egyetértésével, melynek tagjai: Pap László, egyetemi tanár, Györfi László egyetemi tanár és Lakatos Péter, a  VIDEOTON vezérigazgatója. 

A pályázatokat a csibis.mem@gmail.com  kell eljuttatni legkésőbb 2011. május 31-ig.

Az ösztöndíjak átadására a BME őszi alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor. 

3. Egyéb feltételek
·         A Csibi Sándor Ösztöndíjat a bizottság részben szubjektív szempontok figyelembevételével hozza, odaítélése jogilag nem támadható.
·         A Csibi Sándor Ösztöndíj kedvezményezettjei vállalják, hogy Csibi Sándor professzor munkásságát, értékrendjét megismerik.
·         A Csibi Sándor Ösztöndíj kedvezményezettjei vállalják, hogy tömegkommunikációs, vagy szakmai fórumon való megjelenésnél, fellépésnél megjelölik, illetve kihangsúlyozzák, hogy munkájukat a Csibi Sándor Ösztöndíj támogatta.

Budapest, 2011.március 16.

                                                                                              Dr. Pakucs János

                                                                                              kuratóriumi elnök