CSIBI SÁNDOR ÖSZTÖNDÍJ DOKTORANDUSZOKNAK ÉS HALLGATÓKNAK 2017.06.30.

A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása

 1. Bevezetés

Csiby Éva a Pro Progressio Alapítványon keresztül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnika Tanszékével (BME VIK HT) együttműködve megalapította a Csibi Sándor Ösztöndíjat olyan kiemelkedő hallgatói teljesítmények honorálására, melyek a néhai kiváló professzor, Csibi Sándor által művelt alábbi szakterületeken születtek:

 • Hírközléselmélet
 • Információelmélet
 • Kódolás elmélet
 • Infokommunikációs hálózatok
 • Jövőbe mutató távközlési megoldások
 • Információbiztonság, biztonsági elemzés

A Csibi Sándor Ösztöndíj a BME azon aktív, BSc, MSc vagy PhD tanulmányokat folytató hallgatóinak ítélhető oda, akik az adott évben kiemelkedő kutatási vagy szakmai eredményeket értek el a fent említett szakterületeken, valamint a fenti témákban más egyetemeken elért kiváló teljesítményű hallgatóknak is odaítélhető kivételes esetben. Az Ösztöndíjat évente egy alkalommal ítélik oda egy személynek. Az ösztöndíj összege 1 millió Ft. Az ösztöndíjakat első alkalommal 2010-ben adták ki.

 1. A pályázat feltételei

A pályázathoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges pdf formátumban:

 • A pályázat által megadott szakterületeken elért kutatási eredmények ismertetése (max. 2 oldalon),
 • A pályázó eddigi szakmai és tudományos tevékenységének a dokumentálása (TDK eredmények, publikációk, szakmai eredmények listája),
 • A pályázó legfontosabb publikációinak a jegyzéke,
 • A legfontosabb, folyóiratban vagy konferencia kiadványban megjelent cikk(ek) másolata,
 • A pályázó rövid szakmai életrajza, benne a pályázó jövőbeli terveivel (max. 1 oldalon).

A pályázatot a kuratórium elnöke által felkért bizottság értékeli ki az alapító egyetértésével.

A pályázatokat a csibis.mem@gmail.com  és a ppai@mail.bme.hu e-mail címekre kell eljuttatni legkésőbb

 1. június 30-ig.

Az ösztöndíjak átadására az alapítvány őszi  díjátadó ünnepségén kerül sor. 

3.Egyéb feltételek

 • A Csibi Sándor Ösztöndíjra a javaslatot a bizottság részben szubjektív szempontok figyelembevételével hozza, odaítéléséről az alapítvány kuratóriuma dönt.
 • A Csibi Sándor Ösztöndíj kedvezményezettjei vállalják, hogy Csibi Sándor professzor munkásságát, értékrendjét megismerik.
 • A Csibi Sándor Ösztöndíj kedvezményezettjei vállalják, hogy tömegkommunikációs, vagy szakmai fórumon való megjelenésnél, fellépésnél megjelölik, illetve kihangsúlyozzák, hogy munkájukat a Csibi Sándor Ösztöndíj támogatta.

Budapest, 2017. április 10.

Dr. Pakucs János

kuratóriumi elnök