Down Alapítvány kutatói ösztöndíj 2008.12.05.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pro Progressio Alapítvány a Down Alapítvány támogatásával pályázatot hirdet a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar oktatói részére kutatói ösztöndíj elnyerésére.

1./ Kutatási téma:…Biológiailag aktív szerves anyagok hatásának vizsgálata laboratóriumi tesztorganizmusokkal.

2./ Az ösztöndíj:
összege:   250 000,-Ft
     1 fő részére adható.

3./ A pályázatnak tartalmaznia kell:
• Szakmai önéletrajz
• Publikációs lista
• Az eddig folytatott kutatómunka rövid leírása

4./ A pályázat beadásának határideje: 2008 december 5.
A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K.ép. I.em. 62., Tel: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni.

5./ Pályázat értékelése: szakmai bizottság javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.

 

Budapest, 2008. december 1.

                    Dr. Pakucs János sk.
        kuratóriumi elnök