Elektronikus áramkörökhöz alkalmazható új automatizált kötési technológiák

Dr. Krammer Olivér

Az elektronikai gyártóipar egyre nagyobb hangsúlyt fektet a környezetvédelemre és az energia-felhasználás minimalizálására. Ezért a megjelenő új, energiatakarékosabb kötési technikák folyamatos vizsgálata elengedhetetlen.

Kutatásom témája az elektronikai, különösen az autóipari gyártási technológiákban alkalmazható, energiatakarékos kötési technika, a gőzfázisú forrasztási technológia minőségi és megbízhatósági vizsgálata volt. Vizsgálataimban az újraömlesztéses forrasztási technológiában hagyományosan alkalmazott infrasugaras hőközlési módszerrel és a gőzfázisú forrasztással készített kötéseket hasonlítottam össze. A kötések mechanikai tulajdonságainak vizsgálatára nyírási szilárdsági méréseket végeztem, míg a megbízhatósági tulajdonságokra erősen gyorsított élettartam-vizsgálatok (HAST – Highly Accelerated Stress Test) alapján következtettem. Kutatásomat az intermetallikus réteg növekedés vizsgálatával egészítettem ki. Az eredmények alapján a gőzfázisú forrasztással készített kötések karakterisztikus élettartama 50%-kal magasabb, mint a hagyományos, infrasugaras hőközléssel készített kötéseké, míg a gőzfázisú technikával készített kötéseknél az intermetallikus rétegnövekedés rátája egyharmada a hagyományos hőközléssel készített kötések esetéhez képest.

A teljes kutatási beszámoló letölthető innen (PDF)

Dr. Krammer Olivér, adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2014.12.09.