E.ON Scientific Award ösztöndíj pályázat 2010.06.30.

Pályázat E.ON Scientific Award ösztöndíjra 

A Pro Progressio Alapítvány az E.ON Hungária Zrt. támogatásával pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán és Villamosmérnöki és Informatikai Karán  az energetika/villamos energetika témaköréhez kapcsolódó „E.ON SCIENTIFIC AWARD” ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjat 4 kategóriában lehet elnyerni.

1. E.ON Scientific Award szakdolgozatért

2. E.ON Scientific Award diplomamunkáért

3. E.ON Scientofic Award kiemelkedő TDK munkáért hallgatóknak

4. E.ON Scientific Award oktatók részére

Pályázati feltételek:1.      E.ON SA szakdolgozatért:Azok a hallgatók pályázhatnak, akik 2009. februárjában vagy júliusában kapták meg oklevelüket, oklevelük minősítése legalább jó, 2009. szeptemberétől MSc képzésen vesznek részt, legutolsó két aktív félév ösztöndíjindexe legalább 3,5 félévenként
2.      E.ON SA diplomamunkáértAzok a hallgatók pályázhatnak, akik 2009. februárjában  vagy júliusában kapták meg diplomájukat, diplomájuk minősítése legalább jó, 2009. szeptemberétől PhD képzésben vesznek részt, legutolsó két aktív félév ösztöndíjindexe legalább 3,5 félévenként
3.      E.ON SA kiemelkedő TDK munkáért hallgatóknakA két kar TDK Bizottsága azoknak a hallgatóknak az ösztöndíjban részesítésére tesz javaslatot, akik a 2010. évi egyetemi TDK konferencián a villamos energetika témaköréhez kapcsolódóan nyújtottak be kiváló eredménnyel előadott dolgozatot.
4.         E.ON SA oktatók részéreA pályázaton 2009-ben megjelent vagy 2010. december 31-ig megjelent, illetve megjelenésre végleges formában elfogadott folyóiratban megjelenő tudományos cikkel, kiemelkedő publikációval lehet pályázni.A publikációnak szerepelnie kell a BME Publikációs Adatbázisában vagy az MTA Köztestületi Publikációs Adattárában.
A pályázat tartalmazza:            Szakmai önéletrajzot            A szakdolgozat/diplomamunka egy oldalas összefoglalóját (2. és 3. pont)            Igazolást a védés érdemjegyéről (2. és 3. pont)            Konzulensek véleményét ( 2. és 3. pont)            Igazolás az ösztöndíjindexről (2. és 3. pont)            Tudományos cikk másolataAz ösztöndíj összege:-          E.ON SA szakdolgozatért: 5 hallgató részére 100.000 Ft/fő-          
          E.ON SA diplomamunkáért: 5 hallgató részére 150.000 Ft/fő-         
          E.ON SA TDK munkáért: 500 .000 Ft keret a két kar TDK bizottsága részére-         
          E.ON SA oktatók részére: 4 fő részére 200.000 Ft/fő

A pályázatot a Pro Progressio Alapítványhoz kell benyújtani egy példányban.
(V1 épület525.  ., Tel: 463-1258)

A pályázatok leadási határideje: 2010.június .30.

Elbírálási határidő: 2010. július 31.

Elbírálás feltételei: A pályázatokat a kuratórium elnöke által felkért 3 tagú Bizottság értékeli.

Budapest, 2010. március 24. .                                               

Dr. Pakucs János
kuratóriumi elnök