E.ON Scientific Award ösztöndíj pályázat 2011.06.30.

 Pályázat

E.ON Scientific Award ösztöndíjra 

A Pro Progressio Alapítvány az E.ON Hungária Zrt. támogatásával pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán és Villamosmérnöki és Informatikai Karán  az energetika/villamos energetika témaköréhez kapcsolódó „E.ON SCIENTIFIC AWARD” ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjat 4 kategóriában lehet elnyerni.
1. E.ON Scientific Award szakdolgozatért
2. E.ON Scientific Award diplomamunkáért
3. E.ON Scientific Award kiemelkedő TDK munkáért hallgatóknak
4. E.ON Scientific Award oktatók részére

Pályázati feltételek:
1.      E.ON SA szakdolgozatért:Azok a hallgatók pályázhatnak, akik 2010/11-es tanévben  kapták meg oklevelüket, oklevelük minősítése legalább jó, 2011. szeptemberétől MSc képzésen vesznek részt, legutolsó két aktív félév ösztöndíjindexe legalább 3,5 félévenként
2.      E.ON SA diplomamunkáértAzok a hallgatók pályázhatnak, akik 2010/11-es tanévben kapták meg diplomájukat, diplomájuk minősítése legalább jó, 2011. szeptemberétől PhD képzésben vesznek részt, legutolsó két aktív félév ösztöndíjindexe legalább 3,5 félévenként
3.      E.ON SA kiemelkedő TDK munkáért hallgatóknakA két kar TDK Bizottsága azoknak a hallgatóknak az ösztöndíjban részesítésére tesz javaslatot, akik a 2011. évi egyetemi TDK konferencián az energetika/ villamos energetika témaköréhez kapcsolódóan nyújtottak be kiváló eredménnyel előadott dolgozatot.  
4.         E.ON SA oktatók részéreA pályázaton 2010-ben rangos nemzetközi folyóiratban megjelent, vagy 2011. június 30-ig megjelenő , ill. megjelenésre végleges formában elfogadott cikkel, kiemelkedő tudományos publikációval lehet pályázni. Előnyben részesül a BME Kutatóegyetemi Program „Fenntartható Energetika” kiemelt kutatási területeihez kapcsolódó publikációs tevékenység.
A publikációnak szerepelnie kell a BME Publikációs Adatbázisában vagy az MTA Köztestületi Publikációs Adattárában.
 

A pályázat tartalmazza:           
Szakmai önéletrajzot
           
A szakdolgozat/diplomamunka egy oldalas összefoglalóját (2. és 3. pont)
           
Igazolást a védés érdemjegyéről (2. és 3. pont)
           
Konzulensek véleményét ( 2. és 3. pont)
           
Igazolás az ösztöndíjindexről (2. és 3. pont)
           
Tudományos cikk másolata

Az ösztöndíj összege:
         E.ON SA szakdolgozatért: 3 hallgató részére 100.000,- Ft/fő
         E.ON SA diplomamunkáért: 3 hallgató részére 150.000,- Ft/fő
         E.ON SA TDK munkáért: 500 .000,- Ft keret a két kar TDK bizottsága részére
         E.ON SA oktatók részére: 3 fő részére 200.000,- Ft/fő
A pályázatot a Pro Progressio Alapítványhoz kell benyújtani egy példányban.
(V1 épület 525., Tel: 463-1258)

A pályázatok leadási határideje: 2011.június 30. (kivéve a 3. pont)
Elbírálás feltételei: A pályázatokat a kuratórium elnöke által felkért 3 tagú Bizottság értékeli, javaslatuk alapján a kuratórium dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.
Budapest, 2011. április 14.                          
Dr. Pakucs János sk.       a kuratóriumi elnöke