EPCOS hallgatói ösztöndíj pályázat 2009.01.30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  A Pro Progressio Alapítvány az EPCOS Kft. támogatásával pályázatot hirdeta Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói részére hallgatói ösztöndíj elnyerésére. 1./ Kutatási téma: Alumínium elektrolit kondenzátorok elektródjainak felületén végbemenő folyamatok vizsgálata felületanalitikai módszerekkel és ezen felületi elváltozások kapcsolatának vizsgálata a kondenzátor termikus tulajdonságaival 2./ Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

  • Tanulmányi eredmény:  minimum 3,5 átlag
  • Témavezető javaslata

 3./ Az ösztöndíj: 5 hónapra szól, összege: 70.000,-Ft/hó1 fő részére adható. 4./ A pályázat tartalma:

  • Szakmai önéletrajz
  • A legutóbbi két félév tanulmányi eredménye
  • Témavezető javaslata

 5./ A pályázat beadásának határideje: 2009.01.30.A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K.ép. I.em. 62., Tel: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni. 6./ Pályázat értékelése: szakmai bizottság javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.   Budapest, 2009.január 20.                                                                                                                                                                                                                                            Dr. Pakucs János sk.                                                                                              kuratóriumi elnök