Ericsson doktorandusz pályázat 2013.09.19

A PRO PROGRESSIO ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Ericsson Magyarország Kft. – HSN Lab
doktoranduszi ösztöndíj elnyerésére

 

1.   Az Ericsson Magyarország Kft célja, hogy ösztöndíjjal támogassa azokat a doktoranduszokat, akik az Ericsson Magyarország által előnyben részesített témakörökben végeznek kutatói tevékenységet. A pályázati követelményeket úgy határozták meg, hogy a doktoranduszok számára irányt mutasson a Ph.D. fokozat tervezett időn belüli megszerzésére. Ezért a pályázatot minden doktoranduszi évfolyam számára meghirdetjük az évfolyamnak megfelelő követelményekkel.

2.   Az „Ericsson – HSN Lab” doktoranduszi ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a BME VIK tanszékein doktoranduszi vagy doktorjelölti jogviszonyt fenntartó hallgató, aki a HSN Lab tagság feltételeit teljesítette, ami

  • az eddigi publikációs eredményeinek,
  • tanulmányi eredményeinek,
  • oktatási tevékenységének

a hallgató évfolyama szerinti értékeléséből áll. A feltételek megtekinthetők a HSN Lab hallgatói koordinátoránál, Győri Erzsébetnél (elérhetőségét lásd: http://www.tmit.bme.hu/telefonkonyv).

Az ösztöndíj összegét befolyásolja a pályázó által a pályázat benyújtását megelőző félévben nyújtott teljesítménye, valamint az, hogy a pályázó állami ösztöndíjas-e.

3.   Pályázni a Pro Progressio Alapítvány honlapjáról letölthető pályázati űrlapokkal

http://proprogressio.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=81

valamint a HSN Lab pályázati lap kitöltésével lehet, amely átvehető a HSN Lab hallgatói koordinátorától, Győri Erzsébettől (elérhetőségét lásd: http://www.tmit.bme.hu/telefonkonyv)

A pályázati lap tartalmazza:

  • A hallgató személyi adatait
  • Doktoranduszi témáját
  • Eddigi kutató munka rövid leírását
  • Rövid szakmai önéletrajzot

4.   Az ösztöndíj egy félévre szól, összege a teljesítmény és az évfolyam függvénye és értékében nem haladja meg az állami ösztöndíj kétszeresét.

5. A pályázó vállalja, hogy a pályázási időszak végén a beszámolót készít a Pro-Progressio Alapítvány útmutatója szerint. (http://www.proprogressio.hu/images/Letoltheto/kutbesz_formai%20kv_01.doc)

6.   A pályázatot legkésőbb 2013. szeptember 19. 12 óráig kell benyújtani. Pályázat beadás helye és információ: Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén, Informatika épület, IE 345 szobában, Győri Erzsébetnél

7.   A pályázat értékelése: HSN Lab szakmai bizottság javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók 2013. október 1-jéig értesítést kapnak.

8.   Egyéb információk: az alapítvány pályázati felhívásai és a kuratórium döntései a http://proprogressio.hu/ címen megtalálhatók.

 

Budapest, 2013. szeptember 4.

 

(Dr. Pakucs János sk.)
a kuratórium elnöke