Ericsson doktoranduszi ösztöndíj pályázat 2011.02.28.

A PRO PROGRESSIO ALAPÍTVÁNYPÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Ericsson Magyarország Kft. – HSN Lab
doktoranduszi ösztöndíj elnyerésére

 

1.   Az Ericsson Magyarország Kft célja, hogy ösztöndíjjal támogassa azokat a doktoranduszokat, akik az Ericsson Magyarország által előnyben részesített témakörökben végeznek kutatói tevékenységet. A pályázati követelményeket úgy határozták meg, hogy a doktoranduszok számára irányt mutasson a Ph.D. fokozat tervezett időn belüli megszerzésére. Ezért a pályázatot minden doktoranduszi évfolyam számára meghirdetjük az évfolyamnak megfelelő követelményekkel.

2.   Az „Ericsson – HSN Lab” doktoranduszi ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a BME VIK tanszékein doktoranduszi vagy doktorjelölti jogviszonyt fenntartó hallgató, aki a HSN Lab tagság feltételeit teljesítette, ami

  • az eddigi publikációs eredményeinek,
  • tanulmányi eredményeinek,
  • oktatási tevékenységének

a hallgató évfolyama szerinti értékeléséből áll. A feltételek megtekinthetők a HSN Lab hallgatói koordinátoránál, Győri Erzsébetnél (admin@hsnlab.tmit.bme.hu vagy egyori@tmit.bme.hu, Tel.: 463 4001, Inf. ép., IE 345 szoba).Az ösztöndíj összegét befolyásolja a pályázó által a pályázat benyújtását megelőző félévben nyújtott teljesítménye, valamint az, hogy a pályázó állami ösztöndíjas-e.

3.   Pályázni a pályázati lap kitöltésével lehet, amely átvehető a HSN Lab hallgatói koordinátorától, Győri Erzsébettől (admin@hsnlab.tmit.bme.hu vagy egyori@tmit.bme.hu, Tel.: 463 4001, Inf. ép., IE 345 szoba)

A pályázati lap tartalmazza:

  • A hallgató személyi adatait
  • Doktoranduszi témáját
  • Eddigi kutató munka rövid leírását
  • Rövid szakmai önéletrajzot

4.   Az ösztöndíj egy félévre szól, összege a teljesítmény és az évfolyam függvénye és értékében nem haladja meg az állami ösztöndíj kétszeresét.

5. A pályázó vállalja, hogy a pályázási időszak végén a beszámoló készít a Pro-Progressio Alapítvány útmutatója szerint. (http://proprogressio.hu/images/Letoltheto/kutbesz_formai%20kv_01.doc)

6.   A pályázatot legkésőbb 2011. február 28. 12 óráig kell benyújtani. Pályázat beadás helye és információ: Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén, Informatika épület, IE 345 szobában. e-mail: admin@hsnlab.tmit.bme.hu

7.   A pályázat értékelése: HSN Lab szakmai bizottság javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók 2011. március 31-ig értesítést kapnak.

8.   Egyéb információk: az alapítvány pályázati felhívásai és a kuratórium döntései a http://proprogressio.hu/ címen megtalálhatók.

 

Budapest, 2011. február 11.

 

 

(Dr. Pakucs János sk.)
a kuratórium elnöke