Ericsson hallgatói ösztöndíj pályázat 2011.11.30.

A PRO PROGRESSIO ALAPÍTVÁNYPÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Ericsson Magyarország Kft.- HSN Lab

hallgatói ösztöndíj elnyerésére

 1.   Az Ericsson Magyarország Kft célja, hogy ösztöndíjjal támogassa azokat a hallgatókat, akik az Ericsson Magyarország Kft által előnyben részesített témakörökben végeznek kutató, fejlesztő tevékenységet. A pályázati követelményeket úgy határozták meg, hogy a tehetséges hallgatókat a tudományos munka és a PhD képzés felé irányítsák. A pályázatot MSc-s (esetleg ötéves képzésben résztvevő) hallgatók számára hirdetjük meg, de pályázhatnak olyan BSc képzéses hallgatók, akik a tanulmányaikat a HSN Lab tevékenységi körének megfelelő szakirányokon MSc képzésen szándékoznak folytatni.

2.   A „HSN Lab” ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az a– BME VIK illetve TTK, – vagy az ELTE Informatika Karánhallgatói jogviszonyt fenntartó hallgató, aki a HSN Lab hallgatói tagsági feltételeit elfogadja. A pályázat értékelése a pályázó hallgató– eddigi tanulmányi eredményei,– publikációs eredményei,– a diploma szerzéshez illetve a PhD képzéshez szükséges nyelvtudásalapján történik.A feltételek megtekinthetők a HSN Lab hallgatói koordinátoránál, Győri Erzsébetnél (egyori@tmit.bme.hu, Tel.: 463 4001, Inf. ép., IE 345 szoba).

3.   Pályázni a Pro Progressio Alapítvány honlapjáról letölthető pályázati űrlappalhttp://proprogressio.hu/images/Letoltheto/plyzatilaphallgati_2011.docvalamint a HSN Lab pályázati lap kitöltésével lehet, amely átvehető a HSN Lab hallgatói koordinátorától, Győri Erzsébettől (admin@hsnlab.tmit.bme.hu vagy egyori@tmit.bme.hu, Tel.: 463 4001, Inf. ép., IE 345 szoba)

4. Az ösztöndíj a 2011/12-es tanév őszi félév végéig elért eredmények alapján a tanulmányok további sikeres folytatása érdekében ítélhető oda.Az  ösztöndíj lehet – egyszeri támogatás, ami minimum 20 ezer Ft,  maximum 300 ezer Ft,– havi rendszeres ösztöndíj 1-6 hónapig, ami havi minimum 20 ezer Ft, maximum 300 ezer Ft  Az ösztöndíjak mértékét az alapítvány kuratóriuma szabályozta. Az egy naptári évben egy személynek  kiadható ösztöndíj maximális összege: 3 millió Ft.Az elnyerhető ösztöndíjak száma nem korlátozott, csak a feltételek teljesítésétől függ.

5.   A pályázatot legkésőbb 2011. november 30. 12 óráig kell benyújtani.

6.   Pályázat beadás helye és információ: BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén, Informatika épület, IE 345 szobában. e-mail: egyori@tmit.bme.hu

7.   A pályázat értékelése: HSN Lab szakmai bizottság javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók  legkésőbb 2011. december 15-ig értesítést kapnak.

8.   Egyéb információk: az alapítvány pályázati felhívásai és a kuratórium döntései a www.proprogressio.hu címen megtalálhatók. 

Budapest, 2011. szeptember 27.                                                                                                          

Dr. Pakucs János  sk.   a kuratórium elnöke