Ericsson HSN Lab doktoranduszi pályázat 2017.06.20.

A Pro Progressio Alapítvány az Ericsson Magyarország Kft.támogatásával pályázatot hirdet HSN Lab doktoranduszi ösztöndíj elnyerésére.

 1. Az Ericsson Magyarország Kft célja, hogy ösztöndíjjal támogassa azokat a doktoranduszokat, akik az Ericsson Magyarország által előnyben részesített témakörökben végeznek kutatói tevékenységet. A pályázati követelményeket úgy határozták meg, hogy a doktoranduszok számára irányt mutasson a Ph.D. fokozat tervezett időn belüli megszerzésére. Ezért a pályázatot minden doktoranduszi évfolyam számára meghirdetjük az évfolyamnak megfelelő követelményekkel.
 2. Az „Ericsson – HSN Lab” doktoranduszi ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a BME VIK tanszékein doktoranduszi jogviszonyt fenntartó hallgató, aki a HSN Lab tagság feltételeit teljesítette, ami

 • az eddigi publikációs eredményeinek,
 • tanulmányi eredményeinek,
 • oktatási tevékenységének

a hallgató évfolyama szerinti értékeléséből áll. A feltételek megtekinthetők a HSN Lab hallgatói koordinátoránál, Győri Erzsébetnél (elérhetőségét lásd: http://www.tmit.bme.hu/telefonkonyv).

Az ösztöndíj összegét befolyásolja a pályázó által a pályázat benyújtását megelőző félévben nyújtott teljesítménye, valamint az, hogy a pályázó állami ösztöndíjas-e.

 1. Pályázni a Pro Progressio Alapítvány honlapjáról letölthető pályázati űrlapokkal

http://proprogressio.hu/wp-content/uploads/2015/03/P%C3%A1ly%C3%A1zati-lap-doktorandusz-hallgat%C3%B3i-szerz%C5%91d%C3%A9shez.doc

http://proprogressio.hu/wp-content/uploads/2015/03/Adatlap-doktorandusz-hallgat%C3%B3i-szerz%C5%91d%C3%A9shez.doc

valamint a HSN Lab pályázati lap kitöltésével lehet, amely átvehető a HSN Lab hallgatói koordinátorától, Győri Erzsébettől (elérhetőségét lásd: http://www.tmit.bme.hu/gyori.erzsebet)

A pályázati lap tartalmazza:

 • A hallgató személyi adatait
 • Doktoranduszi témáját
 • Eddigi kutató munka rövid leírását
 • Rövid szakmai önéletrajzot
 1. Az ösztöndíj egy félévre szól, összege a teljesítmény és az évfolyam függvénye és értékében nem haladja meg az állami ösztöndíj kétszeresét.
 2. A pályázó vállalja, hogy a pályázási időszak végén a beszámolót készít a Pro-Progressio Alapítvány útmutatója szerint. http://proprogressio.hu/wp-content/uploads/2015/03/%C3%9Atmutat%C3%B3-kutat%C3%A1si-besz%C3%A1mol%C3%B3-bek%C3%BCld%C3%A9s%C3%A9hez.doc
 3. A pályázatot legkésőbb 2017. június 20. 12 óráig kell benyújtani. Pályázat beadás helye és információ: Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén, Informatika épület, IE 345 szobában, Győri Erzsébetnél
 4. A pályázat értékelése: HSN Lab szakmai bizottság javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók legkésőbb 2017. június 27-ig értesítést kapnak.
 5. Egyéb információk: az alapítvány pályázati felhívásai és a kuratórium döntései a http://proprogressio.hu/ címen megtalálhatók.

 

Budapest, 2017. február 23.

(Dr. Pakucs János sk.) a kuratórium elnöke