Ericsson – HSN Lab mentor pályázat 2014.11.30

A PRO PROGRESSIO ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Ericsson – HSN Lab mentor ösztöndíjra

 

A Pro-Progressio alapítvány és a HSN Lab az Ericsson támogatásával „mentor ösztöndíjat” alapít.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a HSN Lab kutatói, oktatói, doktoranduszai. Az ösztöndíj célja, hogy a kutatók bevonják a tehetséges hallgatókat a kutatási tevékenységbe és a hallgatók az így született kutatási eredményeket a BME VIK Kari TDK konferenciáján publikálják. Az ösztöndíj a témavezetők folyamatos mentori tevékenységét támogatja.

A folyamatos mentori tevékenység sikeressége a hallgatók TDK konferencián elért eredményeivel mérhető, ezért az ösztöndíjra az a témavezető pályázhat, akinek hallgatója

 

  1. I., II. vagy III. helyezést ért el,
  2. a TDK dolgozat témája a HSN Lab szakmai profiljának megfelel.

 

Az ösztöndíjat három kategóriában hirdetjük meg:

 

Mentor I. ösztöndíj: 1. helyezett TDK dolgozat esetén, mértéke 200 ezer Ft.

Mentor II. ösztöndíj: 2. helyezett TDK dolgozat esetén, mértéke 100 ezer Ft.

Mentor III. ösztöndíj: 3. helyezett TDK dolgozat esetén, mértéke: 50 ezer Ft.

 

Ha egy TDK dolgozatnak több témavezetője van, akkor a témavezetők között az ösztöndíj megoszlik. A megoszlás arányát a témavezetők a pályázatban megjelölhetik, vagy egyenlő arányban oszlik meg a témavezetők között. A megosztás mértékéről HSN Lab vezetése mindkét esetben a témavezetőkkel egyetértésben dönt.

 

Amennyiben egy témavezető több helyezett TDK dolgozat témavezetője volt, a pályázatában feltüntetett összes dolgozattal pályázhat.

 

Az évente elnyerhető ösztöndíjak száma nem korlátozott. Pályázni a TDK2014 konferencia eredményei alapján lehet.

 

A pályázat beadási határideje: 2014. november 30.

 

A pályázat elbírálása a beadást követő 15 napon belül megtörténik. A HSN Lab vezetésének javaslata alapján a Pro-Progressio Alapítvány kuratóriuma dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

 

Budapest, 2014. november 10.

 

Sallai Gyula sk.                                              Vidács Attila sk.

HSN Lab elnök                                              HSN Lab vezető

 

Pakucs János sk.

kuratóriumi elnök