Ericsson Magyarország Kft. doktoranduszi ösztöndíj 2005.09.23

A PRO PROGRESSIO ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A HSN Lab
Ericsson Magyarország Kft. doktoranduszi ösztöndíj elnyerésére

1. Az Ericsson Magyarország Kft célja, hogy ösztöndíjjal támogassa azokat a doktoranduszokat, akik az Ericsson Magyarország által előnyben részesített témakörökben végeznek kutatói tevékenységet. A pályázati követelményeket úgy határozták meg, hogy a doktoranduszok számára irányt mutasson a Ph. D. fokozat tervezett időn belüli megszerzésére. Ezért a pályázatot minden doktoranduszi évfolyam számára meghirdetjük az évfolyamnak megfelelő követelményekkel.

2. A „HSN Lab” doktoranduszi ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a BME VIK tanszékein doktoranduszi jogviszonyt fenntartó hallgató, aki a HSN Lab törzstagsági feltételeit teljesítette, ami
• az eddigi publikációs eredményeinek,
• tanulmányi eredményeinek,
• oktatási tevékenységének
a hallgató évfolyama szerinti értékeléséből áll. A feltételek megtekinthetők a HSN Lab hallgatói koordinátoránál, Győri Erzsébetnél (egyori@tmit.bme.hu, Tel.: 463 4001, Inf. ép., IE 345 szoba)
Az ösztöndíj összegét az évfolyamon kívül befolyásolja a pályázó által a pályázat benyújtását megelőző félévben nyújtott teljesítménye, valamint az, hogy a pályázó állami ösztöndíjas-e.
A nyújtott teljesítményt pontrendszerrel értékeljük.

3. Pályázni a pályázati lap kitöltésével lehet, amely átvehető a HSN Lab hallgatói koordinátorától, Győri Erzsébettől (egyori@tmit.bme.hu, Tel.: 463 4001, Inf. ép., IE 345 szoba)
A pályázati lap tartalmazza:
• A hallgató személyi adatait
• Doktoranduszi témáját
• A HSN Lab törzstagságáról szóló értesítést valamint az értékelés eredményeként kapott pontok számát.

4. Az ösztöndíj egy félévre szól, összege a teljesítmény és az évfolyam függvénye és értékében nem haladja meg az állami ösztöndíj értékét.

5. A pályázatot legkésőbb 2005. szeptember 23. 12 óráig kell benyújtani.

6. Pályázat beadás helye és információ: BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén, Informatika épület, IE 345 szobában. e-mail: egyori@tmit.bme.hu

7. A pályázat értékelése: HSN Lab szakmai bizottság javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók 2005. október 7-ig értesítést kapnak.
8. Egyéb információk: az alapítvány pályázati felhívásai és a kuratórium döntései a www.bme.hu címen megtalálhatók.

Budapest, 2005. szeptember 6.
         Dr. Pakucs János  sk. 
           a kuratórium elnöke