Ericsson Magyarország Kft. hallgatói ösztöndíj 2006.02.24

A PRO PROGRESSIO ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A HSN Lab
Ericsson Magyarország Kft. hallgatói ösztöndíj elnyerésére

1. Az Ericsson Magyarország Kft célja, hogy ösztöndíjjal támogassa azokat az egyetemi hallgatókat, akik az Ericsson Magyarország által előnyben részesített témakörökben végeznek kutató, fejlesztő tevékenységet. A pályázati követelményeket úgy határozták meg, hogy a tehetséges hallgatókat a tudományos munka és a PhD képzés felé irányítsák. A pályázatot negyed és ötöd évfolyam számára hirdetjük meg, az évfolyamnak megfelelő követelményekkel.

2. A „HSN Lab” ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az
• BME VIK illetve TTK,
•  vagy az ELTE Informatika Karán
hallgatói jogviszonyt fenntartó hallgató, aki a HSN Lab hallgatói törzstagsági feltételeit teljesítette, ami az eddigi publikációs eredményeinek a hallgató évfolyama szerinti értékeléséből áll. A feltételek megtekinthetők a HSN Lab hallgatói koordinátorainál, Győri Erzsébetnél (egyori@tmit.bme.hu , Tel.: 463 4001, I épület, IE345)
3. Pályázni a pályázati lap kitöltésével lehet, amely átvehető a HSN Lab hallgatói koordinátorainál, Győri Erzsébetnél (egyori@tmit.bme.hu , Tel.: 463 4001, I épület, IE345)
A pályázati lap tartalmazza:
• A hallgató személyi adatait
• A HSN Lab hallgatói törzstagságáról szóló értesítést.
4. Az ösztöndíj egy félévre szól, összege a félévre összesen:
• Negyedéves hallgatóknál: 90 ezer forint
• Ötödéves hallgatóknak: 120 ezer forint
5. A pályázatot legkésőbb 2006. február 24. 12 óráig kell benyújtani.
6. Pályázat beadás helye és információ: BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén, Informatika épület, IE 345 szobában. e-mail: egyori@tmit.bme.hu

7. A pályázat értékelése: HSN Lab szakmai bizottság javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók 2006. március 18-ig értesítést kapnak.

8. Egyéb információk: az alapítvány pályázati felhívásai és a kuratórium döntései a www.bme.hu címen megtalálhatók.

Budapest, 2006. február 1.

 

         Dr. Pakucs János  sk. 
           a kuratórium elnöke