Ericsson Magyarország kft. – HSN Lab doktoranduszi ösztöndíj pályázat 2013.02.22.

A PRO PROGRESSIO ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Ericsson Magyarország Kft. – HSN Lab doktoranduszi ösztöndíj elnyerésére

1. Az Ericsson Magyarország Kft célja, hogy ösztöndíjjal támogassa azokat a doktoranduszokat, akik az Ericsson Magyarország által előnyben részesített témakörökben végeznek kutatói tevékenységet. A pályázati követelményeket úgy határozták meg, hogy a doktoranduszok számára irányt mutasson a Ph.D. fokozat tervezett időn belüli megszerzésére. Ezért a pályázatot minden doktoranduszi évfolyam számára meghirdetjük az évfolyamnak megfelelő követelményekkel.

2. Az „Ericsson – HSN Lab” doktoranduszi ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a BME VIK tanszékein doktoranduszi vagy doktorjelölti jogviszonyt fenntartó hallgató, aki a HSN Lab tagság feltételeit teljesítette, ami
• az eddigi publikációs eredményeinek,
• tanulmányi eredményeinek,
• oktatási tevékenységének
a hallgató évfolyama szerinti értékeléséből áll. A feltételek megtekinthetők a HSN Lab hallgatói koordinátoránál, Győri Erzsébetnél (admin@hsnlab.tmit.bme.hu vagy egyori@tmit.bme.hu, Tel.: 463 4001, Inf. ép., IE 345 szoba).
Az ösztöndíj összegét befolyásolja a pályázó által a pályázat benyújtását megelőző félévben nyújtott teljesítménye, valamint az, hogy a pályázó állami ösztöndíjas-e.

3. Pályázni a pályázati lap kitöltésével lehet, amely átvehető a HSN Lab hallgatói koordinátorától, Győri Erzsébettől (admin@hsnlab.tmit.bme.hu vagy egyori@tmit.bme.hu, Tel.: 463 4001, Inf. ép., IE 345 szoba)
A pályázati lap tartalmazza:
• A hallgató személyi adatait
• Doktoranduszi témáját
• Eddigi kutató munka rövid leírását
• Rövid szakmai önéletrajzot

4. Az ösztöndíj egy félévre szól, összege a teljesítmény és az évfolyam függvénye és értékében nem haladja meg az állami ösztöndíj kétszeresét.

5. A pályázó vállalja, hogy a pályázási időszak végén a beszámolót készít a Pro-Progressio Alapítvány útmutatója szerint. (http://www.proprogressio.hu/images/Letoltheto/kutbesz_formai%20kv_01.doc)

6. A pályázatot legkésőbb 2013. február 22. 12 óráig kell benyújtani. Pályázat beadás helye és információ: Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén, Informatika épület, IE 345 szobában. e-mail: admin@hsnlab.tmit.bme.hu

7. A pályázat értékelése: HSN Lab szakmai bizottság javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók 2013. március 8-ig értesítést kapnak.

8. Egyéb információk: az alapítvány pályázati felhívásai és a kuratórium döntései a http://proprogressio.hu/ címen megtalálhatók.

Budapest, 2013. január 30.

Dr. Pakucs János sk.
a kuratórium elnöke