FÉMALK Zrt. hallgatói-kutatói ösztöndíj 2008.04.14.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Pro Progressio Alapítvány a FÉMALK Zrt. támogatásával pályázatot hirdet a BME Gépészmérnöki Kar hallgatói  és oktatói részére hallgatói-kutatói ösztöndíj elnyerésére.

A FÉMALK Zrt.  célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és ösztönözze a hallgatókat és az egyetemi oktatókat a vállalat fő profilját képező öntött járműipari alkatrészek tervezéséhez és előállításához kapcsolódó szakterületek tanulmányozására, az adott területeken magasabb szintű mérnöki, szakmai tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra.

1. A FÉMALK Zrt. ösztöndíjára a BME Gépészmérnöki Kar ötödéves hallgatói és oktatói pályázhatnak, akik vállalják,

o hogy bekapcsolódnak a megadott témák valamelyikének kidolgozásába
o választott témából diplomaterv dolgozatot, vagy kutatási jelentést készítenek.

2. Kutatás-fejlesztési témák:

2.1. Nagynyomású öntőszerszámok fejlesztése, kitöltés optimalizálása

2.2. Öntött járműipari alkatrészek ellenőrzésére szolgáló célgép koncepcionális fejlesztése

Témafelelős:  Dr. Bercsey Tibor tanszékvezető
  Gép-és Terméktervezés Tanszék
  Tel.: 463-1372

3. A pályázati rendszer
A meghirdetett témákra a pályázók írásban jelentkeznek. A jelentkezés a következőket tartalmazza:

1. A kitöltött pályázati lapot
2. Szakmai önéletrajzot
3. A téma vázlatos feladattervét

A jelentkezés határideje: 2008. április 14.
A jelentkezéseket a PRO PROGESSIO Alapítvány irodájába (1111Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. ép. I. em. 62. tel.: 463-1258, 463-2600, e-mail: ppai@mail.bme.hu) címre kell benyújtani.
A benyújtott jelentkezések pozitív megítélése esetén a pályázók elnyerik a FÉMALK Zrt. ösztöndíját.

Az ösztöndíj:

o három hónapra a diplomatervezés idejére szól 2008. június 30-ig tart.
o Összege havi nettó 80.000.-Ft
o A pályázó az eredményesen megvédett diplomaterv esetén további 160.000.-Ft összegű pályadíjban részesül.
o A kutatói ösztöndíj összege 200.000.-Ft.

 Az értékelést végző szakmai bizottság javaslatának figyelembevételével az Alapítvány kuratóriuma dönt, amelyről a pályázók írásban értesítést kapnak.

Budapest, 2008. április 4.
        Dr. Pakucs János
        kuratóriumi elnök