Fentiazin egységet tartalmazó királis anionszenzorok enantiomerfelismerő-képességének vizsgálata

A szupramolekuláris kémiai kutatások egyik ága, az anionreceptorok kutatása az utóbbi évtizedben gyors fejlődésnek indult.

A természetben is megfigyelhető molekuláris felismerés jelenségét kihasználva számos anionszelektív szenzor- és szelektormolekula alkalmas anionok érzékelésére és elválasztására. A kutatócsoportunkban előállított királis fluoreszcens bisz-karbamid, illetve bisz-tiokarbamid típusú fentiazin egységet tartalmazó anionszenzorok mandulasav, illetve N-védett aminosavak tetrabutilammónium-sóival szemben mutatott enantiomerfelismerő-képességét UV–látható és fluoreszcencia spektroszkópiával vizsgáltuk.

Szerző: Pál Dávid, PhD hallgató, BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

  1. július 31.