FETI CSH ösztöndíj gyak. 2009.10.30.

A Pro Progressio Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a FETI Kft. által Dr. Csernátony Hoffer András, az egykori Nagyfeszültségű Technika Tanszék professzora emlékére alapított ösztöndíj elnyerésére 

A FETI Kft. célja, hogy ösztöndíjjal segítse a modern számítógépes szimulációs módszerek elsajátítását és alkalmazását a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
1./ A Csernátony Hoffer András ösztöndíjra a BME Bsc, Msc vagy PhD képzésben résztvevő hallgatói palyázhatnak, akik

  • bővíteni szeretnék ismereteiket a numerikus számítógépes szimulációs módszerek területén és
  • angol kommunikációs szintű nyelvismerettel rendelkeznek.

Az ösztöndíj ideje alatt 1 – 6 hónap üzemi gyakorlaton vesznek részt a FETI Kft-nél, ahol magas műszaki és tudományos színvonalú numerikus szimulációs feladatokkal ismerkednek meg gyakorlott kutatómérnökök segítségével.
2./ Apályázati rendszer A hallgató a meghírdetett témák közül választ. Jelentkezése a következőket tartalmazza:

  • – A hallgató személyi adatai, indexének másolata, a képzési terület megnevezése (BSC, MSC: szak és szakirány, PhD: doktori iskola és kutátasi téma)
  •  A választott téma megnevezése
  •  Témavezető neve, tanszéke, beosztása
  •  A témavezetővel egyeztetett munkaterv és a témavezető támogató nyilatkozata

A jelentkezéseket a FETI, a BME TTK Fizika Tanszék és az Alapítvány által kijelölt bizottság bírálja el. A felvételi beszélgetés pontos időpontjáról és tartalmáról minden jelentkezőt időben értesítünk. A FETI Kft. által alapított Csernátony Hoffer András ösztöndíjat a bizottság döntése alapján lehet elnyerni. A döntés után a pályázókat írásban értesjtjük. Az ösztöndíj elnyerésével véglegeítésre kerül a hallgató munkaterve, és megállapításra kerül az ösztöndíj pontos összege.
Az ösztöndíj:            – minimum 1 hónap, maximum 6 hónap időtartamra szól            – összege: 50.000 Ft/hó tól 120.000 Ft/hó -ig terjedhet.
A jelentkezés a meghírdetett témákra folyamatos. Az ösztöndíjat nyert hallgatók a gyakorlat végeztével kötelesek egy összefoglaló jelentés formájában beszámolni szakmai tevékenységükről. A beszamolót a FETI-BME bizottság értékeli.
3./ A jelentkezés benyújtásának módja: A jelentkezéseket az alábbi címre kell benyújtani írásban és elektronikusan. BME TTK Fizika Tanszék1111 Budapest, Budafoki út 8.cs-h-osztondij@dept.phy.bme.hu
Budapest, 2009. október 30.
Dr. Pakucs János    Kuratóriumi elnök