FFT alapú spektrumbecslés adatvesztés esetén

Napjainkban az elosztott beágyazott rendszerek megjelenése miatt egyre több adatgyűjtő rendszert alkalmazunk, amelyben valamilyen megosztott (tipikusan rádiós) csatornán keresztül történik a kommunikáció.

A vezeték nélküli kommunikáció miatt fellépő adatvesztést nem mindig lehet hálózati oldalon kompenzálni (pl. valós idejű működés), így azt jelfeldolgozási oldalon kell kezelni. Kutatásom arra vonatkozott, hogy milyen eredmények érhetőek el a hagyomásonyos FFT alapú spektrumbecslés alkalmazásával adatvesztés esetén. Főbb eredményeim arra vonatkoznak, hogy szinuszos komponenseket tartalmazó jel spektrumának becslése esetben milyen torzítás tapasztalható. Vizsgálataim megmutatták, hogy egyrészt számolnunk kell a mért amplitúdó csökkenésével, másrészt a szinuszos komponenst reprezentáló spektrális csúcs oldalhullámainak megjelenése tapasztalható.

A kutatási beszámoló letölthető innen (PDF)

Dr. Orosz György, egyetemi adjunktus, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

2015. szeptember 8.