Forrasztott kötések mikroszerkezetének kutatása

Ólommentes forraszanyaggal létrehozott forrasztott kötés mikroszerkezetének számszerű jellemzésére mérési módszert dolgoztam ki.

Sn3.5Ag összetételű forraszanyagot vizsgáltam elektrokémiai módszerekkel. Különböző hűlési meredekséggel szilárdított mintákról készült keresztmetszeti csiszolaton, szelektív elektrokémiai maratással láthatóvá tettem a forraszanyagban található intermetallikus finomszerkezetet. A minták elektrokémiai impedancia spektrumát hasonlítottam össze a maratás előtti és utáni állapotban. A komplex impedancia változása magában hordozza az intermetallikus vegyületek strukturális tulajdonságait, így a módszer alkalmas lehet a finomszerkezet számszerű jellemezésére. A módszer alkalmazhatóságának vizsgálatához hagyományos metallográfiai vizsgálatokon kívül kisszögű neutronszórási kísérleteket végeztünk. A kutatás kiterjedt a módszer kritikus paramétereinek meghatározására és a folyamat optimalizálására.

A kutatási beszámoló letölthető innen (PDF)

Dr. Hurtony Tamás, adjunktus, BME Elektronikai Technológia Tanszék, hurtony@ett.bme.hu

2015.05.01.