GE Aschner Lipót hallgatói ösztöndíj pályázat 2006.03.14.

A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a
“Aschner Lipót”
GE Hungary Rt. hallgatói ösztöndíj elnyerésére

A GE Hungary Rt. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Lighting  számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a multinacionális vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra.

1./ Az “Aschner Lipót” GE-hallgatói ösztöndíjra a BME
– Gépészmérnöki Karának
– Közlekedésmérnöki Karának
– Természettudományi Karának
– Vegyészmérnöki Karának
– Villamosmérnöki és Informatikai Karának,
a tantervminta szerinti harmadéves (minimum 150 kredit-pontot teljesítő) hallgatói pályázhatnak, akik
– az utolsó két félév súlyozott átlagában legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt értek el,
– vállalják, hogy a mellékelt tématerületek valamelyikéhez kapcsolódó TDK dolgozatot készítenek, önálló (téma) labort vesznek fel a 4. évben, tutori irányítással dolgoznak, a 4. év végén 1 hónap üzemi gyakorlaton vesznek részt GE Hungary Rt-nél, 5. éven a témában diplomalabort vesznek fel és diplomamunkát készítenek (valamennyit a GE tématerületek tárgyában)
– angol nyelvismerettel rendelkeznek (kommunikációs szinten).
-Jól képzett 4.éves jelentkező külön elbírálással számításba jöhet

2./ A pályázati rendszer 2 lépcsős:

2.1. Előpályázat feltételrendszere:
A kiírt témák közül a hallgató és egyetemi témavezetője a választott témára jelentkezik egy előpályázattal, amely tartalmazza a következőket:
1. oldal: – a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott, vagy    választandó szakirány
– az egyetemi témavezető (tutor) neve, beosztása, fokozata,    tanszéke
2.oldal: a kiválasztott GE-témához kapcsolódó TDK munka vázlatos munkaterve.
Kiértékelés után az elfogadott előpályázatok készítői értesítést kapnak, és megkezdhetik a témavezetők (tutorok) segítségével a TDK munkát. A hallgatók az október 15-ig elvégzett TDK munkáról írásbeli összefoglalót készítenek, ami tartalmazza a teljes együttműködési időszakra (5. tanév végéig) vonatkozó munkatervet is. Ezekről november elején 20 perces beszámolót tartanak. Ez az összefoglaló képezi az Aschner Lipót ösztöndíj odaítélésének alapját.  A hallgató elvégzett munkájából TDK dolgozatot is készít, de ennek nem kell szükségszerűen az előpályázat évében beadásra kerülnie. A TDK dolgozatot az egyetemi rendtartás szerinti határidőig (tipikusan október 15.) kell benyújtani az egyetemi TDK konferencia megfelelő szekciójába, és ott novemberben előadni. Az előpályázat évében előadott TDK dolgozat helyettesíti a fent említett beszámolót. A TDK különdíjat elnyert, előpályázaton már kiválasztott hallgatók automatikusan megkapják az Aschner Lipót ösztöndíjat.

2.2. “Aschner Lipót” hallgatói ösztöndíj:

A pályázók pályamunkájuk GE-BME bizottság által történő pozitív megítélése esetén megkapják az “Aschner Lipót” ösztöndíjat. Az ösztöndíj elnyerésével pontosításra kerül a hallgató konkrét oktatási/tanulási programja, az önálló labor, a diploma labor, a diplomaterv pontos tematikája.
Az ösztöndíj:
– 4 félévre szól, 2006. szeptember 1-től adható 2008. július 31-ig, (kivétel a 4. év végén nem üzemi gyakorlattal töltött nyári 1 hónap)
– összege: havi 50.000 Ft.
A tevékenység ellenőrzése félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható.
A kiírt témákban készült diplomatervek/diplomamunkák közül a legsikeresebbek külön, 150.000,- Ft-os diplomadíjban részesülnek.

3. Az előpályázat benyújtásának módja:

Az előpályázat beadásának határideje: 2006. március 14.
Az előpályázatokat a PRO PROGRESSIO Alapítvány irodájába (1111 Budapest, Stoczek u. 6. J.ép. 415 sz., Tel: 4631258, E-mail: ppai@rht.bme.hu) címére kell beadni. Ugyanitt lehet tájékoztatást kérni pályázattal kapcsolatos kérdésekben.
Az előpályázat tartalma: lásd 2.1. pontban leírtak
A Karok Dékánjai által kijelölt, a GE ügyekben  felelős oktatók:
Gépészmérnöki Kar   Dr Bercsey Tibor  Tel: 463-1372
Közlekedésmérnöki Kar   Dr Rohács József  Tel: 463-3079
Természettudományi Kar  Dr. Richter Péter bizottsági társelnök Tel: 463-1588
Vegyészmérnöki Kar  Dr. Nyulászi László  Tel:463-3281
Villamosmérnöki és Informatikai Kar:  Dr.Berta István
Tel: 463-2779

A pályázható témák részletes kiírása megtekinthető a Dékáni Hivatalokban, a kari felelősöknél és a Pro Progressio Alapítvány irodáján.

4. Az előpályázat értékelése:
Az értékelést a GE-BME bizottság  végzi (előzetes szűrés után interjú), a pályázatok kiértékelése után a pályázókat írásban értesítjük.
Budapest, 2006. február 1.
 
       
       Dr Pakucs János sk.
       A kuratórium Elnöke

Pro Progressio Alapítvány – GE Aschner Lipót ösztöndíj pályázat
A Fényforrások fénytechnikai és gyártástechnológiai kutatása témakörben választható témák

2006/1. téma: Kerámia fémhalogén kisülőlámpák tranziens és állandósult állapotbeli termikus jellemzőinek optimalizálása
GE témavezető: Farkas Gábor, Böröczki Ágoston (Tel: 231-5691, 399-2444, e-mail: Gabor.Farkas@ge.com, Agoston.Boroczki@ge.com )
BME témavezető: Dr. Berta István (Tel: 463-2863, 463-3230, e-mail: berta@ntb.bme.hu)
        Dr. Maák Pál (Tel: 463-1138)
 
2006/2. téma: Nagynyomású kisülő lámpák elektromos előtétjének és gyújtóegységének tervezése, a lámpák tulajdonságainak vizsgálata az előtét elektromos jellemzőinek függvényében
GE témavezető: Vígh Péter, Böröczki Ágoston  (Tel: 231-5852, 399-2444, e-mail: Peter.Vigh@ge.com, Agoston.Boroczki@ge.com)
BME témavezető: Dr. Berta István (Tel: 463-2863, 463-3230, e-mail: berta@ntb.bme.hu)         
2006/3. téma: Kisülőlámpás fényforrás modul optikai konstrukciójának elméleti és gyakorlati megvalósítása és optimalizációja
GE témavezető: Gallai József, Böröczki Ágoston (Tel: 399-1611, 399-2444, e-mail: Jozsef.Gallai@ge.com, Agoston.Boroczki@ge.com)
BME témavezető: Dr Erdei Gábor (Tel: 463-4206, e-mail: erdei@eik.bme.hu)

2006/4. téma: T4 tipusú CFL hajlított csövek ideális dómformájának kidolgozása
GE témavezető: Flach Ferenc (Tel: 93/5044704, e-mail: ferenc.flach@ge.com )
BME témavezető:

2006/5. téma: Üvegben lejátszódó gyors folyamatok elemzése nagysebességű optikai eljárással
GE témavezető: Magai István  (Tel: 399-2261, e-mail: istvan.magai@ge.com)
BME témavezető: