GE Aschner Lipót Műszaki Mesterképző Program ösztöndíj 2009.02.20

A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a
GE Hungary Zrt. által alapított
Aschner Lipót Műszaki Mesterképző Program ösztöndíjának elnyerésére

A GE Hungary Zrt. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa a hallgatókat a GE Industrial fő profilját alkotó fényforrás technológiai és kapcsolódó szakterületek tanulmányozására az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a multinacionális vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra.

1./ Az Aschner Lipót Műszaki Mesterképző Program
ösztöndíjára a BME
– Gépészmérnöki Karának
– Közlekedésmérnöki Karának
– Természettudományi Karának
– Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának
– Villamosmérnöki és Informatikai Karának,
harmad vagy negyedéves hagyományos képzésben
résztvevő vagy BSc képzésben részt vevő hallgatói
pályázhatnak, akik vállalják,
• hogy a mellékelt témák valamelyikében TDK
dolgozatot készítenek sikeres MSc felvételi vizsgát
tesznek (-BSc képzésben indult hallgatók-), és a
választott téma kidolgozásából MSc diploma
dolgozatot készítenek.
• az ösztöndíj ideje alatt egy hónap üzemi
gyakorlaton vesznek részt a GE Hungary Zrt-nél.
• angol kommunikációs szintű nyelvismerettel
rendelkeznek.
2./ A pályázati rendszer
A meghirdetett témák közül a hallgató és
választott/javasolt egyetemi témavezetője a kiválasztott
témára jelentkeznek. A jelentkezés a következőket
tartalmazza:
• A választott téma megnevezése és vázlatos
munkaterve
• A hallgató személyi adatai, indexének másolata, a
választott vagy választani szándékozott szakirány
megnevezése
• Az egyetemi témavezető neve, beosztása,
tanszéke
A jelentkezés határideje 2009. február 20.
Kiértékelés után az elfogadott jelentkezők értesítést
kapnak és megkezdhetik a szakmai munkát. A
tevékenység további menete annak a függvénye, hogy a
hallgató harmad vagy negyedéves hagyományos, vagy
BSc képzésben részesül. Hagyományos képzésű hallgató
esetében a feladat beszámoló vagy TDK dolgozat beadása
2009. novemberében.
BSc képzésben résztvevő hallgató esetében a feladat BSc
diploma dolgozat készítése a témában, majd sikeres MSc
felvételi vizsga, ezt követően 2009. novemberében
beszámoló vagy TDK dolgozat benyújtása a témában.
Az elfogadott jelentkezők 2009. novemberében beadott
beszámoló vagy TDK dolgozatát, mint pályamunkát a GEBME
bizottság elbírálja. A pályázat pozitív megítélése
esetén az elfogadott jelentkezők elnyerik az Aschner Lipót

Műszaki Mesterképző Program ösztöndíját. Az ösztöndíj
elnyerésével pontosításra kerül a hallgató munkaterve.
Az ösztöndíj:
– maximum négy félévre szól, 2009. szeptember 1-től
2011. június 30-ig tart
– összege: havi nettó 50.000 Ft.
A kiírt témákban készült MSc diplomamunkák közül a jeles
vagy jó minősítésűek diplomadíjban részesülnek.
3. A jelentkezés benyújtásának módja:
A jelentkezés beadásának határideje: 2009. február 20.
A jelentkezéseket a PRO PROGRESSIO Alapítvány irodájába
(1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.62., Tel: 463-
1258, 463-2600, E-mail: ppai@mail.bme.hu) címére kell
beadni.
A Karok Dékánjai által kijelölt, a GE ügyekben felelős
oktatók a következők:
Gépészmérnöki Kar—Dr Bercsey Tibor Tel: 463-1372
Közlekedésmérnöki Kar—Dr Rohács József Tel: 463-1922
Természettudományi Kar—Dr. Richter Péter bizottsági
társelnök Tel: 463-1588, Dr Hárs György Tel: 463-4205
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar—Dr. Nyulászi László
Tel:463-3281
Villamosmérnöki és Informatikai Kar: —Dr.Berta István
Tel: 463-2779
A pályázható témák részletes kiírása megtekinthető a Pro
Progressio Alapítvány irodáján és web oldalán:
www.proprogressio.bme.hu
4. A jelentkezések értékelése:
Az értékelést a GE-BME bizottság végzi. A felvételi
elbeszélgetés pontos időpontjáról és tartalmáról minden
jelentkezőt időben értesítünk. A jelentkezések kiértékelése
után a pályázókat írásban értesítjük.

Dr Pakucs János sk.
a kuratórium Elnöke
Budapest, 2009. január 16.