GE Healthcare doktoranduszi pályázat 2010.04.15.

GE Healthcare

“Az oktatás célja nem az,
hogy befejezett tud
á
st adjon,
hanem az, hogy
szil
ár
d alapot teremtsen
a tov
ábbhaladásra.”
 

Öveges József

   
                                                                                                                                                                  A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A GE HUNGARY KfT.  HEALTHCARE DIVÍZIÓ ”ÖVEGES JÓZSEF” PhD ÖSZTÖNDÍJÁNAK  ELNYERÉSÉRE  2010-2011-ES TANÉVRE 

 A GE Hungary Kft. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra. 

1.  Pályázati feltételekAz “Öveges József” PhD ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik·          2010 tavaszán képzésük utolsó évét végzik informatikus, programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon; ·          az állami PhD ösztöndíj elnyerésének feltételeit kielégítik;·          vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikét választják PhD kutatásuk tárgyaként, melyen vállalati témavezető koordinálásával dolgoznak, nyaranta 1 hónap technológiai tréningen vesznek részt a GE Hungary Kft-nél, s a PhD dolgozatukat a választott GE témában készítik;·          a választott projekttémában munkaterv javaslatot készítenek és mellékelik pályázati  adatlapjukhoz·          kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek. 
2.  Választható témák A témák részletes kiírása megtekinthető: Egyetemi Karrier Irodákban, Dékáni Hivatalokban, és a GE Healthcare divízió honlapjánhttp://www.gekarrier.hu.
3.  Az ösztöndíjA GE Hungary Kft. 3 év hosszúságú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege:havi nettó 150.000 Ft.A tevékenység ellenőrzése az Alapítvány által félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható. 
4.  A pályázati rendszer 1. lépcső:   A kiírt témák közül a választott témára 2010. április 15-ig jelentkezik a hallgató egyetemi témavezetője támogatásával és a pályázati adatlap (a fenti web-címen letölthető) kitöltésével, mely a következőket tartalmazza:·          a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott szakirány és PhD téma megjelölése;·          az egyetemi témavezető neve, beosztása, fokozata, tanszéke;·          egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási-fejlesztési tapasztalatai;·          mellékelve a választott projekttéma munkaterv javaslatát.Az érvényes pályázati adatlapot benyújtó jelentkezők közül az egyetemi előválogatás során kiválasztott hallgatókkal a Vállalat szükség szerint személyes elbeszélgetést folytat május 1. és 31. között. Kiértékelés után a technológiai tréningre elfogadott jelentkezések készítői június 10-ig írásban értesítést kapnak. 2. lépcső:   A hallgatók július hónapban technológiai tréningen vesznek részt, melynek sikeres teljesítése esetén nettó 150.000 Ft egyszeri juttatásban részesülnek. Ez alatt a vállalati és az egyetemi témavezetőik segítségével kidolgozzák a PhD témájuk munka- és ütemtervét a következő 2 félévre (2010. szeptember – 2011. január, 2011. február – július). A doktori iskolába való felvételi vizsga eredménye és a hallgatói munkaterv javaslat alapján dönt az Alapítvány az ”Öveges József” PhD ösztöndíj odaítéléséről, lehetőleg az állami Phd ösztöndíjakról való döntés előtt.