GE-Healthcare Öveges József hallgatói ösztöndíj pályázat 2009.04.15

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A GE HUNGARY ZRT.  HEALTHCARE DIVÍZIÓ
”ÖVEGES JÓZSEF”  HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJÁNAK ELNYERÉSÉRE 2009-2010-ES TANÉVRE

A GE Hungary ZRt. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra.

1.  Pályázati feltételek
Az “Öveges József” hallgatói ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik
• 2009 tavaszán képzésük utolsó előtti évét végzik informatikus, programozó- / programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon;
• az utolsó 2 félév átlagában legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt értek el;
• vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikéhez kapcsolódóan vállalati témavezető irányításával dolgoznak, s a diplomamunkájukat a választott GE témában készítik;
• kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek.

2.  Választható témák
A témák részletes kiírása megtekinthető: Egyetemi Karrier Irodákban, Dékáni Hivatalokban, és a GE Healthcare divízió honlapján
http://www.gekarrier.hu.
3.  Az ösztöndíj
A GE Hungary ZRt. 2 féléves időtartamú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege:
havi nettó 50.000 Ft.
A tevékenység ellenőrzése az Alapítvány által félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható.

4.  A pályázati rendszer

1. lépcső:
A kiírt témák közül a választott témára 2009. április 15-ig jelentkezik a hallgató egyetemi témavezetője támogatásával és a pályázati adatlap (a fenti web-címen letölthető) kitöltésével, mely a következőket tartalmazza:
• a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott vagy választandó szakirány, projekt téma;
• az egyetemi témavezető neve, beosztása, fokozata, tanszéke;
• egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási, fejlesztési tapasztalatai.
Az érvényes pályázati adatlapot benyújtó jelentkezők közül az egyetemi rangsorolás alapján kiválasztott hallgatókkal a Vállalat szükség szerint személyes elbeszélgetést folytat május 1. és 31. között.
Kiértékelés után az üzemi gyakorlatra elfogadott jelentkezések készítői június 10-ig írásban értesítést kapnak.

2. lépcső:
A hallgatók a vállalati és az egyetemi témavezetőik segítségével kidolgozzák a projekttémájuk munka- és ütemtervét a következő 2 félévre (2009. szeptember – december, 2010. február – május). Ehhez lehetőséget kapnak 1 hónapos üzemi gyakorlaton való részvételre, melynek sikeres teljesítése esetén nettó 100.000 Ft egyszeri juttatásban részesülnek.
Az augusztus 30-ig benyújtandó munka- és ütemterv alapján szeptember 10-ig dönt az Alapítvány az “Öveges József” ösztöndíj odaítéléséről.