GE Healthcare Öveges József hallgatói pályázat 2010.04.15.

“Az oktatás célja nem az,
hogy befejezett tudást adjon,
hanem az, hogy
szilárd alapot teremtsen
a továbbhaladásra.” 

Öveges József

GE Healthcare

   
                                                                                                                                                                                                                                                A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a
A GE HUNGARY Kft.  HEALTHCARE DIVÍZIÓ ”ÖVEGES JÓZSEF”  HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJÁNAK ELNYERÉSÉRE 2010-2011-ES TANÉVRE  

A GE Hungary Kft. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra. 

1.  Pályázati feltételekAz “Öveges József” hallgatói ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik·          2010 tavaszán képzésük utolsó előtti évét végzik informatikus, programozó- / programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon; ·          az utolsó 2 félév átlagában legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt értek el;·          vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikéhez kapcsolódóan vállalati témavezető irányításával dolgoznak, s a diplomamunkájukat a választott GE témában készítik;·          kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek. 
2.  Választható témák A témák részletes kiírása megtekinthető: Egyetemi Karrier Irodákban, Dékáni Hivatalokban, és a GE Healthcare divízió honlapjánhttp://www.gekarrier.hu.
3.  Az ösztöndíjA GE Hungary Kft. 2 féléves időtartamú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege:havi nettó 50.000 Ft.A tevékenység ellenőrzése az Alapítvány által félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható. 
4.  A pályázati rendszer 1. lépcső:A kiírt témák közül a választott témára 2010. április 15-ig jelentkezik a hallgató egyetemi témavezetője támogatásával és a pályázati adatlap (a fenti web-címen letölthető) kitöltésével, mely a következőket tartalmazza:·          a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott vagy választandó szakirány, projekt téma;·          az egyetemi témavezető neve, beosztása, fokozata, tanszéke;·          egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási, fejlesztési tapasztalatai.Az érvényes pályázati adatlapot benyújtó jelentkezők közül az egyetemi rangsorolás alapján kiválasztott hallgatókkal a Vállalat szükség szerint személyes elbeszélgetést folytat május 1. és 31. között.Kiértékelés után az üzemi gyakorlatra elfogadott jelentkezések készítői június 10-ig írásban értesítést kapnak.2. lépcső:A hallgatók a vállalati és az egyetemi témavezetőik segítségével kidolgozzák a projekttémájuk munka- és ütemtervét a következő 2 félévre (2010. szeptember – december, 2011. február – május). Ehhez lehetőséget kapnak 1 hónapos üzemi gyakorlaton való részvételre, melynek sikeres teljesítése esetén nettó 100.000 Ft egyszeri juttatásban részesülnek.Az augusztus 30-ig benyújtandó munka- és ütemterv alapján szeptember 10-ig dönt az Alapítvány az “Öveges József” ösztöndíj odaítéléséről.