GE Healthcare Öveges József PhD ösztöndíj pályázat 2009.04.15

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A GE HUNGARY ZRT.  HEALTHCARE DIVÍZIÓ
”ÖVEGES JÓZSEF” PhD ÖSZTÖNDÍJÁNAK  ELNYERÉSÉRE  2009-2010-ES TANÉVRE

A GE Hungary ZRt. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra.

1.  Pályázati feltételek
Az “Öveges József” PhD ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik
• 2009 tavaszán képzésük utolsó évét végzik informatikus, programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon;
• az állami PhD ösztöndíj elnyerésének feltételeit kielégítik;
• vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikét választják PhD kutatásuk tárgyaként, melyen vállalati témavezető koordinálásával dolgoznak, nyaranta 1 hónap technológiai tréningen vesznek részt a GE Hungary ZRt-nél, s a PhD dolgozatukat a választott GE témában készítik;
• a választott projekttémában munkaterv javaslatot készítenek és mellékelik pályázati  adatlapjukhoz
• kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek.

2.  Választható témák
A témák részletes kiírása megtekinthető: Egyetemi Karrier Irodákban, Dékáni Hivatalokban, és a GE Healthcare divízió honlapján
http://www.gekarrier.hu.
3.  Az ösztöndíj
A GE Hungary ZRt. 3 év hosszúságú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege:
havi nettó 150.000 Ft.
A tevékenység ellenőrzése az Alapítvány által félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható.

4.  A pályázati rendszer
1. lépcső: 
A kiírt témák közül a választott témára 2009. április 15-ig jelentkezik a hallgató egyetemi témavezetője támogatásával és a pályázati adatlap (a fenti web-címen letölthető) kitöltésével, mely a következőket tartalmazza:
• a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott szakirány és PhD téma megjelölése;
• az egyetemi témavezető neve, beosztása, fokozata, tanszéke;
• egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási-fejlesztési tapasztalatai;
• mellékelve a választott projekttéma munkaterv javaslatát.
Az érvényes pályázati adatlapot benyújtó jelentkezők közül az egyetemi előválogatás során kiválasztott hallgatókkal a Vállalat szükség szerint személyes elbeszélgetést folytat május 1. és 31. között.
Kiértékelés után a technológiai tréningre elfogadott jelentkezések készítői június 10-ig írásban értesítést kapnak.
2. lépcső: 
A hallgatók július hónapban technológiai tréningen vesznek részt, melynek sikeres teljesítése esetén nettó 150.000 Ft egyszeri juttatásban részesülnek. Ez alatt a vállalati és az egyetemi témavezetőik segítségével kidolgozzák a PhD témájuk munka- és ütemtervét a következő 2 félévre (2009. szeptember – 2010. január, 2010. február – július).
A doktori iskolába való felvételi vizsga eredménye és a hallgatói munkaterv javaslat alapján dönt az Alapítvány az ”Öveges József” PhD ösztöndíj odaítéléséről, lehetőleg az állami Phd ösztöndíjakról való döntés előtt.