GE Healthcare PhD pályázat 2007.04.10.

A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a
AZ  “ÖVEGES JÓZSEF”  GE HUNGARY ZRT.  HEALTHCARE DIVÍZIÓ
PhD ÖSZTÖNDÍJ  ELNYERÉSÉRE

A GE Hungary ZRt. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra. 1.  Pályázati feltételekAz “Öveges József” PhD ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik·          2007 tavaszán képzésük utolsó évét végzik informatikus, programozó- / programtervező matemetikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon; ·          az állami PhD ösztöndíj elnyerésének feltételeit kielégítik;·          vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikét választják PhD kutatásuk tárgyaként, melyen vállalati témavezető koordinálásával dolgoznak, nyaranta 1 hónap technológiai tréningen vesznek részt a GE Hungary ZRt-nél, s a PhD dolgozatukat a választott GE témában készítik;·          kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek. 2.  Választható témák A témák részletes kiírása megtekinthető: Pro Progressio Alapítvány Irodájában, Egyetemi Karrier Irodákban, Dékáni Hivatalokban, és a GE Healthcare divízió honlapján (http://www.gehealthcare.karrierinfo.hu/index.php)Egyetemi szakmai kapcsolattartók: Dr. Bojtár Imre egy. tanár, Tel:463 1160, ibojtar@mail.bme.hu     Dr. Vajta László egy. docens,  Tel:463 2584, vajta@iit.bme.hu                                         Dr. Paál György egy. docens, Tel:463 2991, paal@vizgep.bme.hu3.  Az ösztöndíjA GE Hungary ZRt. 3 év hosszúságú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege:havi nettó 150.000 Ft.A tevékenység ellenőrzése az Alapítvány által felkért szakmai bizottság közreműködésével félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható. 4.  A pályázati rendszer 1. lépcső:   A kiírt témák közül a választott témára 2007. április 10-ig jelentkezik a hallgató egyetemi témavezetője támogatásával és a pályázati adatlap (a fenti web-címen letölthető) kitöltésével, mely a következőket tartalmazza:·          a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott szakirány és PhD téma megjelölése;·          az egyetemi témavezető neve, beosztása, fokozata, tanszéke;·          egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási-fejlesztési tapasztalatai.Pályázat beadása: Pro Progressio Alapítvány Irodáján (BME K. épület I. emelet 62., Tel:463-1258, E-mail: ppai@mail.bme.hu)Az érvényes pályázati adatlapot benyújtó jelentkezők közül az egyetemi előválogatás során kiválasztott hallgatókkal a Vállalat szükség szerint személyes elbeszélgetést folytat május 1. és 31. között. Kiértékelés után a technológiai tréningre elfogadott jelentkezések készítői június 10-ig írásban értesítést kapnak. 2. lépcső:   A hallgatók július hónapban technológiai tréningen vesznek részt, melynek teljesítése esetén az ösztöndíj összege: nettó 150.000 Ft. Ez alatt a vállalati és az egyetemi témavezetőik segítségével kidolgozzák a PhD témájuk munka- és ütemtervét a következő 2 félévre (2007. szeptember – 2008. január, 2008. február – 2008. július). A doktori iskolába való felvételi vizsga eredménye és a hallgatói munkaterv javaslat alapján dönt az Alapítvány az ”Öveges József” PhD ösztöndíj odaítéléséről, lehetőleg az állami Phd ösztöndíjakról való döntés előtt. 

2006. november


 

PÁLYÁZATI ADATLAP
AZ  “ÖVEGES JÓZSEF”  GE HUNGARY ZRT.  HEALTHCARE DIVÍZIÓ
HALLGATÓI  VAGY  PhD  ÖSZTÖNDÍJ  ELNYERÉSÉRE  2007-2008  TANÉVRE

A jelentkező személyi adatai     (önéletrajz csatolandó)

Név:  
E-mail cím:   Telefonszám:  
Postacím:  

 A témavezető adatai

Név, tudományos fokozat, beosztás:  
Tanszék: E-mail cím:  
       

 A választott téma     (PhD ösztöndíjra jelentkezők munkaterv javaslata csatolandó)

Cím:   Azonosító:  

 A jelentkező tanulmányai     (indexmásolat csatolandó)

Előző négy félév tanulmányi átlagai: 20__/__ év őszi félév: 20__/__ tavaszi félév:
20__/__ év őszi félév: 20__/__ tavaszi félév:
Választott egyetemi szakirány(ok):  
Nyelvtudás (nyelv és tudásszint):  

 A jelentkező egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási-fejlesztési tapasztalatai, publikációi     (referenciák  – amennyiben vannak –  csatolandók)

     

 

         
Jelentkező aláírása   Témavezető aláírása   Dátum
  

  

A vállalat véleménye

A hallgatót az üzemi gyakorlatra / technológiai tréningre alkalmazom  /  nem alkalmazom__________________

cégszerű aláírás 

A hallgató elfogadását az ösztöndíj programra támogatom  /  nem támogatom

__________________cégszerű aláírás

Az alapítvány ösztöndíj bizottságának döntése

A hallgató az “Öveges József” ösztöndíjat elnyerte /  nem nyerte el

__________________ösztöndíj bizottság képviselője