GE Hungary Kft. Healthcare Divízió “Öveges József” PhD ösztöndíj pályázat 2013.04.15.

 “Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra.”

/Öveges József/

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A GE HUNGARY Kft. HEALTHCARE DIVÍZIÓ ”ÖVEGES JÓZSEF” PhD ÖSZTÖNDÍJÁNAK ELNYERÉSÉRE 2013-2014-ES TANÉVRE

A GE Hungary Kft. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra.

1. Pályázati feltételek
Az “Öveges József” PhD ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik
 2013 tavaszán képzésük utolsó évét végzik informatikus, programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon;
 az állami PhD ösztöndíj elnyerésének feltételeit kielégítik;
 vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikét választják PhD kutatásuk tárgyaként, melyen vállalati témavezető koordinálásával dolgoznak, nyaranta 1 hónap technológiai tréningen vesznek részt a GE Hungary Kft-nél, s a PhD dolgozatukat a választott GE témában készítik;
 a választott projekttémában munkaterv javaslatot készítenek és mellékelik pályázati adatlapjukhoz
 kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek.

2. Választható témák
A témák részletes kiírása megtekinthető: Egyetemi Karrier Irodákban, Dékáni Hivatalokban.

3. Az ösztöndíj
A GE Hungary Kft. 3 év hosszúságú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege:
havi nettó 150.000 Ft.
A tevékenység ellenőrzése az Alapítvány által félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható.

4. A pályázati rendszer
1. lépcső:
A kiírt témák közül a választott témára 2013. április 15-ig jelentkezik a hallgató egyetemi témavezetője támogatásával és a pályázati adatlap (a fenti web-címen letölthető) kitöltésével, mely a következőket tartalmazza:
 a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott szakirány és PhD téma megjelölése;
 az egyetemi témavezető neve, beosztása, fokozata, tanszéke;
 egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási-fejlesztési tapasztalatai;
 mellékelve a választott projekttéma munkaterv javaslatát.

A pályázati jelentkezések anyagát dr. Bojtár Imrének szíveskedjenek eljuttatni a fenti határidőig, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék, “K” épület, mf.63., e-mail cím: ibojtar@mail.bme.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , mobilszám: 06 30 415 4974).
Az érvényes pályázati adatlapot benyújtó jelentkezők közül az egyetemi előválogatás során kiválasztott hallgatókkal a Vállalat szükség szerint személyes elbeszélgetést folytat május 9. és 31. között.
Kiértékelés után a technológiai tréningre elfogadott jelentkezések készítői június 15-ig írásban értesítést kapnak.

2. lépcső:
A hallgatók július hónapban technológiai tréningen vesznek részt, melynek sikeres teljesítése esetén nettó 150.000 Ft egyszeri juttatásban részesülnek. Ez alatt a vállalati és az egyetemi témavezetőik segítségével kidolgozzák a PhD témájuk munka- és ütemtervét a következő 2 félévre (2013. szeptember – 2014. január, 2014. február – július).
A doktori iskolába való felvételi vizsga eredménye és a hallgatói munkaterv javaslat alapján dönt az Alapítvány az ”Öveges József” PhD ösztöndíj odaítéléséről, lehetőleg az állami Phd ösztöndíjakról való döntés előtt.

Innen töltheti le a pályázati adatlapot.

Innen töltheti le a programleírást.

Innen töltheti le a projekt témákat.

2013. február 1.

Dr.Pakucs János sk.

kuratóriumi elnök