GE “Öveges József” hallgatói ösztöndíj pályázat 2011.05.09.

 Pro Progressio Alapítvány 

GE Healthcare

                                                                                                                                                                                                                                                PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A GE HUNGARY Kft.  HEALTHCARE DIVÍZIÓ
”ÖVEGES JÓZSEF”  HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJÁNAK ELNYERÉSÉRE 2011-2012-ES TANÉVRE
 

A GE Hungary Kft. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra. 

1.  Pályázati feltételek
Az “Öveges József” hallgatói ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik
·          2011 tavaszán képzésük utolsó előtti évét végzik informatikus, programozó- / programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon;
·          az utolsó 2 félév átlagában legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt értek el;
·          vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikéhez kapcsolódóan vállalati témavezető irányításával dolgoznak, s a diplomamunkájukat a választott GE témában készítik;
·          kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek. 
2.  Választható témák
A témák részletes kiírása megtekinthető: a Pro Progressio Alapítvány irodáján (BME V1 ép. V.em.525.)
3.  Az ösztöndíj
A GE Hungary Kft. 2 féléves időtartamú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege:havi 50.000 Ft.
A tevékenység ellenőrzése az Alapítvány által félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható. 
4.  A pályázati rendszer
1. lépcső:A kiírt témák közül a választott témára 2011. május 9.-ig jelentkezik a hallgató egyetemi témavezetője támogatásával és a pályázati adatlap (a fenti web-címen letölthető) kitöltésével, mely a következőket tartalmazza:
·          a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott vagy választandó szakirány, projekt téma;
·          az egyetemi témavezető neve, beosztása, fokozata, tanszéke;
·          egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási, fejlesztési tapasztalatai.
Az érvényes pályázati adatlapot benyújtó jelentkezők közül az egyetemi rangsorolás alapján kiválasztott hallgatókkal a Vállalat szükség szerint személyes elbeszélgetést folytat május 20. és junius 15. között.Kiértékelés után az üzemi gyakorlatra elfogadott jelentkezések készítői június 15-ig írásban értesítést kapnak.
2. lépcső:
A hallgatók a vállalati és az egyetemi témavezetőik segítségével kidolgozzák a projekttémájuk munka- és ütemtervét a következő 2 félévre (2011. szeptember – december, 2012. február – május). Ehhez lehetőséget kapnak 1 hónapos üzemi gyakorlaton való részvételre, melynek sikeres teljesítése esetén nettó 100.000 Ft egyszeri juttatásban részesülnek.
Az augusztus 30-ig benyújtandó munka- és ütemterv alapján szeptember 10-ig dönt az Alapítvány az “Öveges József” ösztöndíj odaítéléséről.   

2011. február