GE “Öveges József” PhD ösztöndíj pályázat 2011.05.09.

“Az oktatás célja nem az,
hogy befejezett tud
á
st adjon,
hanem az, hogy
szil
ár
d alapot teremtsen
a tov
ábbhaladásra.”
 

Öveges József

GE Healthcare

Pro Progressio Alapítvány

 

  
                                                                                                                                                                    PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA GE HUNGARY Kft.  HEALTHCARE DIVÍZIÓ
”ÖVEGES JÓZSEF” PhD ÖSZTÖNDÍJÁNAK  ELNYERÉSÉRE  2011-2012-ES TANÉVRE
 

A GE Hungary Kft. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra. 

1.  Pályázati feltételek
Az “Öveges József” PhD ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik
·          2011 tavaszán képzésük utolsó évét végzik informatikus, programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon;
·          az állami PhD ösztöndíj elnyerésének feltételeit kielégítik;
·          vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikét választják PhD kutatásuk tárgyaként, melyen vállalati témavezető koordinálásával dolgoznak, nyaranta 1 hónap technológiai tréningen vesznek részt a GE Hungary Kft-nél, s a PhD dolgozatukat a választott GE témában készítik;
·          a választott projekttémában munkaterv javaslatot készítenek és mellékelik pályázati  adatlapjukhoz
·          kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek. 
 2.  Választható témák
A témák részletes kiírása megtekinthető: Pro Progressio Alapítvány irodáján. (BME V1 ép. V. em. 525.)
3.  Az ösztöndíjA GE Hungary Kft. 3 év hosszúságú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege:havi 150.000 Ft.
A tevékenység ellenőrzése az Alapítvány által félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható. 
4.  A pályázati rendszer
1. lépcső:   A kiírt témák közül a választott témára 2011. május 9-ig jelentkezik a hallgató egyetemi témavezetője támogatásával és a pályázati adatlap (a fenti web-címen letölthető) kitöltésével, mely a következőket tartalmazza:
·          a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott szakirány és PhD téma megjelölése;
·          az egyetemi témavezető neve, beosztása, fokozata, tanszéke;
·          egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási-fejlesztési tapasztalatai;
·          mellékelve a választott projekttéma munkaterv javaslatát.Az érvényes pályázati adatlapot benyújtó jelentkezők közül az egyetemi előválogatás során kiválasztott hallgatókkal a Vállalat szükség szerint személyes elbeszélgetést folytat május 15. és 31. között. Kiértékelés után a technológiai tréningre elfogadott jelentkezések készítői június 15-ig írásban értesítést kapnak.
2. lépcső:  A hallgatók július hónapban technológiai tréningen vesznek részt, melynek sikeres teljesítése esetén nettó 150.000 Ft egyszeri juttatásban részesülnek. Ez alatt a vállalati és az egyetemi témavezetőik segítségével kidolgozzák a PhD témájuk munka- és ütemtervét a következő 2 félévre (2011. szeptember – 2012. január, 2012. február – július). A doktori iskolába való felvételi vizsga eredménye és a hallgatói munkaterv javaslat alapján dönt az Alapítvány az ”Öveges József” PhD ösztöndíj odaítéléséről, lehetőleg az állami Phd ösztöndíjakról való döntés előtt. 

2011. február