Genetikus algoritmusok adaptálása szabályalapú tervezésitér-bejárás fölött

Komplex rendszerek tervezése során kiemelten fontos a különböző lehetséges rendszertervek szisztematikus feltárása, hiszen az azonos funkcionalitású rendszertervek különböző extra-funkcionális paraméterekkel rendelkezhetnek, mint például üzemeltetési költség vagy teljesítmény.

A szabályalapú tervezésitér-bejárás metodológia gráftranszformációs szabályokat alkalmaz a különböző rendszerállapotok felfedezésére és gráfmintákat a strukturális kényszerek ellenőrzésére. Munkám során az NSGA-II genetikus algoritmust adaptáltam a szabályalapú tervezésitér-bejárás fölött, mely az optimális rendszertervek megtalálásához hatékonyabbnak bizonyult, mint más lokális keresés alapú algoritmusok. A megközelítés szerint egy egyed gráftranszformációs szabály alkalmazásoknak egy szekvenciájából áll, a mutációs és keresztező operációk ezen szekvenciákat módosítják, míg a legjobb megoldások kiválasztásához az NSGA-II egy módosított szelekciós operátorát használtam.

A kutatási beszámoló letölthető innen (PDF)

Szerző: Nagy András Szabolcs, PhD hallgató, BME – Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

2015.06.10.