Harsányi István-díj 2010.06.20.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni. 
Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány és a Hewlett-Packard Magyarország Kft. támogatásával a „Harsányi István-díj” (kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2010. évre ismételten pályázatot ír ki.
A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú-        diplomatervek, PhD-disszertációk-        tudományos diákköri munkák,-        kutatási munka készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni. „Harsányi István-díj” elnyerésére
A pályázatok az alábbi – elsősorban az innovációs folyamatokkal kapcsolatos – menedzsment szakterületeken adhatók be:        tudás menedzsment        minőség menedzsment        humán menedzsment        kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment        innováció támogatási formái        innováció szerepe a vállalkozásokban        stratégia, üzletfejlesztés        logisztika, anyagtechnológia        informatikai menedzsment        környezetvédelmi menedzsment. 
A pályaműveket az összefoglalóval együtt, nyomtatott formában 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható magyar nyelvű kéziratot.  
A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a „Pályázati adatlap” teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat. Beküldési határidő: 2010. június 30-án, 12:00 óráig beérkezően.  
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., II. em. A szakmai Kuratórium 2010. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2009-ben a 12 db kiadott ösztöndíj összege egyenként 120 000 Ft volt).
Az ösztöndíjak átadására ünnepélyes keretek között a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén vagy egyéb rendezvényén kerül sor.
A díjazott pályaművek összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.
 
A pályázati adatlap beszerezhető az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthető a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból. 
Budapest, 2010. április             
Manager Képzés Alapítvány
                             kuratóriuma