Harsányi István díj 2014.06.30.

 

 

 

A Manager Képzés Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a ‘Harsányi István-díj’ (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2014. évre, ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú alkotások készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni. Beküldési határidő: 2014. június 30-án, 14:00 óra.

A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából, magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.


Ezért az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a ‘Harsányi István-díj’ (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2014. évre, ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
– tudományos diákköri munkák,
– kutatási munkák,
– szakdolgozatok, diplomamunkák,
– PhD-disszertációk
készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.


A pályázatok az alábbi – az innovációs folyamatokkal kapcsolatos – menedzsment szakterületeken adhatók be:
– szellemitulajdon-védelem menedzsment
– tudás menedzsment
– minőség menedzsment
– humán menedzsment
– kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
– informatikai menedzsment
– környezetvédelmi menedzsment
– innováció támogatási formái
– innováció szerepe a vállalkozásokban
– stratégia, üzletfejlesztés
– logisztika, anyagtechnológia, valamint
a XX. századi magyar szervezési és vezetés-tudományi oktatás-kutatás eredményeinek hasznosítása.


A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.


A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a ‘Pályázati adatlap’ teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.


Beküldési határidő: 2014. június 30-án, 14:00 óráig beérkezően.
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet


A Kuratórium – mely külső szakértőket, vállalatvezetőket is bevonhat a döntésbe – 2014. szeptember 15-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és utána írásban értesíti a pályázókat. Az egyszeri ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2013-ban az elnyert ösztöndíjak összege 120 000, ill. 150 000 Ft volt). A díjakat ünnepélyes keretek között 2014 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ honlapján publikáljuk.


A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.