Hungavent innovációs diplomamunka ösztöndíj Máthé Tibor emlékére 2011..02.07.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

A Pro Progressio Alapítvány a Hungavent Kft. támogatásával pályázatot hirdet a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar végzős MSc hallgatói részére hallgatói ösztöndíj elnyerésére. 

1./ Az ösztöndíj neve: Innovációs Diplomamunka Ösztöndíj Máthé Tibor emlékére 

2./ Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

  • Innovációs eredményeket tartalmazó, távlatilag a gyakorlatban hasznosítható diplomamunka készítése és megvédése a VBK biomérnöki, vegyészmérnöki vagy gyógyszervegyész-mérnöki MSc szakjainak bármely szakirányán.
  • A diplomamunka elkészítése, és sikeres megvédése a pályázat beadási határidejéig, valamint a záróvizsga bizottság elnökének és a díjat adományozó által felkért szakértők véleményének alapján a VBK Dékánjának javaslata.

 3./ Az ösztöndíj összege: 300.000,- Ft, 1 fő részére adható. 

4./ A pályázat tartalma:

  • Diplomamunka
  • Rövid szöveges pályázat a munka innovatív jellegének bemutatásával
  • Diplomamunka bírálatok
  • Záróvizsga bizottság elnökének javaslata.

 5./ A pályázat beadásának határideje: 2011. február 7.

  • A 4. pontban felsoroltakat a VBK Dékáni Hivatalában kell benyújtani,
  • A Pro Progressio Alapítvány pályázati űrlapját kitöltve az Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Egry József u.18.V1 ép.V.em.525., Tel: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni.

 6./ Pályázat értékelése: szakmai értékelés alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.A szakmai értékelést a díjat adományozó által felkért szakértők végzik és az általuk adott véleményének alapján a VBK Dékánja tesz javaslatot az Alapítvány elnökének a díjazandó személyére vonatkozóan.  

Budapest,2011.január3.                                                                                                                                                                                                                                           Dr. Pakucs János sk.     kuratóriumi elnök