IMSYS hallgatói pályázat 2009.11.26.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Pro Progressio Alapítvány az IMSYS Kft. támogatásával pályázatot hirdet a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar BSc vagy MSc képzésében résztvevő vegyészmérnök, biomérnök, környezetmérnök hallgatók részére hallgatói ösztöndíj elnyerésére. 

1./ Kutatási téma: Szakaszos vegyipari, pl. gyógyszeralapanyag-ipari technológiák anyagforgalmi diagramjainak leírása számítógépes szoftverekkel. Közreműködés a vegyipari folyamatok modellszerű leírásában. A modellek figyelembe kell vegyék a kiindulási anyagok és a termékek fizikai-kémiai jellemzőit. A szoftverek továbbfejlesztésének vizsgálata. 
2./ Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

  • Tanulmányi eredmény: legalább 90 megszerzett kreditpont
  • TDK dolgozat: a témakörhöz kapcsolódó beadott dolgozat előnyt jelent
  • Nyelvtudás: az angol nyelv középfokú ismerete előnyt jelent
  • Egyéb: jártasság a szerves vegyipari technológiákban

 3./ Az ösztöndíj:8 hónapra szól, összege: 45.000 Ft/hó5 fő részére adható. 
4./ A pályázat tartalma:

  • Szakmai önéletrajz, benne a szerves vegyipari technológiák ismeretének igazolása, az eddig folytatott TDK munka
  • A legutóbbi két félév tanulmányi eredménye
  • A nyelvismeret igazolása
  • A témavezető javaslata

 5./ A pályázat beadásának határideje: 2009. október 26.A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Egry József u.18.V1 ép.V.em.525., Tel: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni. 6./ Pályázat értékelése: szakmai értékelés alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.   
Budapest, 2009. október 1.                                                                                                                                                                                                                                            Dr. Pakucs János sk.  kuratóriumi elnök