Innovációs díjak átadása

Ötödik alkalommal díjazta a Műegyetemen működő Pro Progressio alapítvány a BME előző évi legjelentősebb innovációs teljesítményeit.
Az elismerő okleveleket és az 1-1 millió Ft-os támogatást Pakucs János, a kuratórium elnöke és Józsa János rektor adták át ünnepélyes körülmények között a két nyertes kutatócsoport képviselőinek.

Hatékony módszerek a nukleáris orvosi képalkotók képminőségének
javítására
Benyó Balázs, Szlávecz Ákos, Hesz Gábor
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

benyo
Olyan új módszereket és algoritmusokat dolgoztak ki, amelyek hozzájárulnak a nukleáris medicinában alkalmazott izotópos képalkotó eljárások pontosságának javításához, hatékonyan támogatják pontosabb készülékek tervezését, pontosabb tomográfiás eredményt szolgáltatnak és a futási idejüknél fogva alkalmazhatóak a napi klinikai  gyakorlatban.A legfontosabb elért eredmények:Az eredményeket 3 rangos nemzetközi folyóiratban és 13 konferencia
publikációban tettük közzé, azok gyakorlati hasznosítása megkezdődött. A megvalósított párhuzamosított MLEM alapú iteratív SPECT rekonstrukciós algoritmus beépítésre került a Mediso Kft. InterView™ XP termékébe.
Ezáltal a Mediso Kft. által szállított készülékek használata során lehetővé vált egy nagy pontosságú rekonstrukciós módszer használata a napi klinikumban. A kifejlesztett szimulációs módszert a Mediso Kft. rendszeresen
használja az általa fejlesztett PET készülékek geometriai és optikai paramétereinek a tervezésénél. A módszer ezzel hozzájárult a világon első 3 modalitású készülék (SPECT/PET/CT) előállításához
Újszerű, gazdaságos eljárás és berendezés hulladékvizek szervesanyag-
tartalmának eltávolítására és újrahasznosítására
Mizsey Péter, Manczinger József, Tóth András József, Réti Gábor,
Tölgyesi László
BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
mizsey
Az ipari termelés során sok esetben elkerülhetetlenül keletkeznek hulladékok, melyeket, követve a körforgásos gazdaság elvét, újrahasznosítani kell. Erre a feladatra általában célorientált, új eljárást kell kidolgozni.
A gyógyszergyárak esete egy tipikus példa az ilyen feladatokra, ugyanis ezekben a gyárakban a különböző termelés melléktermékeként jelentős mennyiségben keletkeznek nagy szervesanyag-tartalmú technológiai
hulladékvizek, melyeket a csatornázás előtt mindenképpen kezelni kell.
A kezelésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a hulladékvizek szervesanyag-tartalmát, újrahasznosítható formában kinyerje, és ugyanakkor a hulladékvizeket csatornázhatóvá is tegye. Erre ma már egyre inkább
fiziko-kémiai módszereket alkalmazunk, lévén azok, a biológiai tisztítással ellentétben, kisebb helyigényűek és alkalmasak a szennyező anyagok visszanyerésére.
Új innovatív eljárásunkban az egyes komponensek relatív illékonyságának különbözőségén alapuló rektifikálást alkalmaztuk, melynek során a rektifikálás fejtermékeként megkaptuk a kezelt technológiai hulladékvíz illékony
szerves szennyezőit, újrahasznosítható formában. A rektifikálás üstmaradéka, azaz a technológiai hulladékvíz, pedig csatornázhatóvá vált. Innovációnkat a klórozott szerves halogénvegyületek eltávolítására terveztük
és valósítottuk meg, mely feladatát maradéktalanul ellátja. A környezet védelme és a körforgásos gazdaság megvalósulásához való hozzájárulása mellett ki kell emelni, hogy gazdasági mutatói is kiválóak, hiszen
a beruházás kevesebb, mint két év alatt megtérült.