Ismeretterjesztő cikkpályázat 17.05.15

A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány közös

ISMERETTERJESZTŐ CIKKPÁLYÁZATOT HIRDET A BME OKTATÓINAK, TUDOMÁNYOS KUTATÓINAK és HALLGATÓINAK.

A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME hallgató kategóriában hirdetjük meg.

 A pályázaton indulhat: 

 • minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll;
 • minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.

A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, a díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes folytatása érdekében díjazásban (hallgatók esetében ösztöndíjban) részesülnek.

A díjak összege kategóriánként:

Kutatók:

 1. helyezett:         125 000 forint
 2. helyezett:         100 000 forint
 3. helyezett:         75 000 forint

Hallgatók:

 1. ösztöndíj        100 000 forint
 2. ösztöndíj        75 000 forint
 3. ösztöndíj        50 000 forint

Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudománnyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztására a rendelkezésre álló kereteken belül.

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az eltud@eletestudomany.hu és a ppai@mail.bme.hu  e-mail címeken. Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat.

Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető által aláírt Pályázati lapot.

A cikkek terjedelme 9 000-10 000 karakter (szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban) ellátva.

A pályázatok beküldésének határideje 2017. május 15.

A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményéről. A díjátadásra 2017. júniusában a BME-n kerül sor.

Budapest, 2017. február 1.

 • Kollár László, tudományos és innovációs rektorhelyettes, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Gózon Ákos, főszerkesztő, Élet és Tudomány
 • Pakucs János, elnök, Pro Progressio Alapítvány