Kiemelkedő innovációs eredményeket díjazott a Pro Progressio Alapítvány

Kiemelkedő innovációs eredményeket díjazott a Pro Progressio Alapítvány. A Kutatóegyetemi mérföldkövek 2012 konferencia  keretében adták át az alapítvány Innovációs Díját. Videó összefoglaló itt, képes összefoglaló pedig itt található. A díjazott alkotásokról itt mesélnek az alkotók.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kiemelkedő innovációs teljesítményeket díjaztak a BME-n

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a „Kutatóegyetemi mérföldköveink 2012” konferencián első alkalommal került sor a Pro Progressio Innovációs Díj átadására. A 15 éve működő BME Pro Progressio Alapítvány tevékenységének középpontjába a tehetséggondozást és az innovációs tevékenység ösztönzését állította. Az alapítvány évente közel 400 hallgatót és kutatót támogat ösztöndíjakkal. 2012-ben első alkalommal, a hallgatók és az oktatók részére meghirdetett pályázat keretében a – BME két éves kutatóegyetemi programjában született – két legjelentősebb innovációs eredményt ismerték el, összesen 2 M Ft ösztöndíj juttatásával. 

 

A 2012. évi Pro Progressio Innovációs Díj nyertes pályaművei:

1. Mikrofluidikai innováció terepen bevethető lab-on-a-chip renszerekhez

Dr. Sántha Hunor egyetemi docens, Bonyár Attila PhD hallgató, Varga Máté tanszéki mérnök, Ring Balázs tanszéki mérnök, valamennyien a BME VIK Elektronikai Technológiai Tanszék Mikrofluidikai Laboratórium munkatársai

A kutató-fejlesztő munka során kiemelkedő jelentőségű mikrofluidikai kutatási eredményt értek el, melyek BME két darab szolgálati szabadalmaként oltalmat kaptak egész Európára és a fontos tengerentúli piacokra. A mikrofluidikai rendszer fejlesztése során olyan új eszközt készítettek, amely integráltan tartalmaz mintavevő, mintakezelő, feldolgozó, kiértékelő és ellenőrző egységet. Ezek az úgynevezett lab-on-a-chip (LoC), rendszerek, tulajdonképpen mikrolaborok. A hazai és EU-s szabadalmi védettséggel rendelkező nagyon ígéretes fejlesztési eredmény egy olyan piaci szegmensben ad valós problémára megoldást, amely jelen pillanatban erőteljesen fejlődik, de még nem alakultak ki a szokásos struktúrák, tehát a terméket és az azt fejlesztő egységet jól lehet pozícionálni.A szabadalmak hasznosítása 2011 végén kezdődött meg a BME Technológia és Tudástranszfer Iroda finanszírozásában.

 

2. Elektrosztatikus eljárás és berendezés részecskék nano-és mikorszerkezetű funkcionális bevonatának előállítására

Molnár Kolos PhD hallgató BME GPK Polimertechnika Tanszék, Nagy Zsombor Kristóf, doktorjelölt BME VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Olyan új eljárást dolgoztak ki, amelynek segítségével különböző alapanyagú és részecskeméretű, porszerű vagy szemcsékből álló anyag felszínén létrehozható egy homogén szálas vagy szemcsés egyenletes bevonat. A kiemelkedő színvonalú fejlesztést követően egyetlen technológiai lépésben lehet előállítani a nanoszerkezetű bevonattal ellátott anyagokat. A nagy jelentőségű találmány elsősorban a gyógyszeriparban és biotechnológiai eljárások során hasznosítható, de számos más, speciális terület problémái is megoldhatók lesznek.

A szellemi termék, illetve találmány jelenre diszkontált várható piaci értéke meghaladja az 1 milliárd Ft-ot. A hasznosítást elsősorban a licenc jogok értékesítése révén tervezik.

Bővebb információ: Dallos Györgyi ügyvezető igazgató pro2@mail.bme.hu

 

2012. június 21.

Dr. Pakucs János

BME Pro Progressio Alapítvány elnöke